Stram Kurs svar - CARE

Stram Kurs svar

Hvad skal Danmarks langsigtede klimamål være?

Partiet mener ikke, vi kan gøre meget i Danmark, for CO2-forurening sker på verdensplan, og andre lande som Kina, Indien og USA vil ikke være med.*

 

Danmarks udslip af drivhusgasser forventes i 2020 at være 43,6 millioner tons CO2-ækvavivalenter. Hvor stort vil udslippet være i 2030, hvis partiets politik gennemføres?

Partiet har ingen konkret politik på området.*

 

Skal Danmark have en klimalov, som indebærer, at klimahensyn skal integreres i alle relevante politikker, og at der fastsættes bindende CO2-budgetter for Danmarks udledning af drivhusgasser i perioder på 5 år?

 

Partiet har ingen konkret politik på området.*

 

Hvad er partiets tre vigtigste forslag til at nedbringe udslippet af drivhusgasser fra energiforsyning og energiforbrug – og hvor stor effekt forventer partiet?

 

Partiet har ingen konkret politik på området.*

 

Hvad er partiets tre vigtigste forslag til at nedbringe udslippet af drivhusgasser fra transporten – og hvor stor effekt forventer partiet?

 

Partiet har ingen konkret politik på området.*

 

Hvad er partiets tre vigtigste forslag til at nedbringe udslippet af drivhusgasser fra landbruget – og hvor stor effekt forventer partiet?

 

Partiet har ingen konkret politik på området.*

 

Hvad er partiets tre vigtigste forslag til at nedbringe udslippet af drivhusgasser fra danskernes forbrug af fødevarer og flyrejser – og hvor stor effekt forventer partiet?

 

Partiet har ingen konkret politik på området.*

 

Hvor mange penge skal Danmark bruge om året på at understøtte grøn energi og klimatilpasning i ulandene? Og vil partiet sikre, at disse midler ikke tages fra rammen for fattigdomsorienteret ulandsbistand på 0,7% af BNI?

 

Partiet har ingen konkret politik på området.*

 

Hvor længe endnu skal det være muligt at producere olie eller gas i den danske del af Nordsøen?

Partiet har ingen konkret politik på området.*

 

Hvordan vil partiet finansiere klimaindsatsen? 

Partiet har ingen konkret politik på området.*

 

* Svarene er indhentet af CARE via offentligt tilgængelige kilder