A – Socialdemokratiet

Socialdemokratiet vil reducere Danmarks udledning af drivhusgasser med mindst 60 pct. i 2030 i forhold til 1990. Og indføre en ny styrket klimalov i Danmark, hvor målet skal være helt centralt. Derudover vil vi arbejde for, at EU hæver sit klimamål for 2030 fra 40 pct. til 55 pct.

B – Radikale Venstre

Vi vil reducere med minimum 70% i 2030 set ift. 1990.

C – Det Konservative Folkeparti

Vi har foreslået grønne trepartsforhandlinger, hvor et styrket klimaråd, erhvervslivet og regeringen sammen skal vedtage de præcise reduktionsmål. Vi foreslår en 55-60% reduktion mod 2030. Treparten skal sikre femåret reduktionsmål, der sikrer kursen mod 2050 og, at Parisaftalen overholdes.

D – Nye Borgerlige

Partiet har ikke angivet et mål for, hvor meget Danmark over de næste år skal reducere klimabelastningen.*

E- Klaus Riskær Pedersen

Partiet har ingen konkret politik på området.*

F – SF, Socialistisk Folkeparti

For SF er det afgørende, at vi leverer Danmarks bidrag til at nå 1,5 graders målet. Klimaråder skal komme med forslag til hvordan det mål kan nås. Det afgørende er vores samlede udledninger de kommende år, ikke det præcise tal for 2030. CO2-reduktionen skal dog være mindst 70%.

I – Liberal Alliance

Danmark skal overholde sine internationale forpligtigelser i 2030, hvilket vil sige 39% reduktion uden for kvotesektoren. Danmark skal desuden arbejde for at skærpe EU’s samlede målsætning for 2030. Danmarks Udledning skal være væsentligt lavere i 2030 og tydeligt på vej mod Nul-udledning.

K – Kristendemokraterne

Ca. ægte 35 mio. tons. I 2030, men derefter kommer det til at gå hurtigere nedefter. Jeg gør opmærksom på at de 43 mio. tons er talpynt. Træflis, skibsfart samt flytrafik burde være medregnet i disse tal. Det er ikke ”CO2-gratis” at købe træflis i Rusland.

O – Dansk Folkeparti

Partiet mener, at det er svært at pege på det vigtigste område eller konkrete punkter, der skal handles på, da man endnu ikke ved hvordan CO2-reduktionen gøres bedst.*

P – Stram Kurs

Partiet har ingen konkret politik på området.*

V – Venstre, Danmarks Liberale Parti

Det er for tidligt at bedømme, da alle regeringens grønne initiativer endnu ikke er fremlagt. Frem mod 2030 vil vi lave endnu mere god, grøn politik til gavn for danskerne og den grønne omstilling, der vil reducere udledningerne markant og hjælpe os i mål med vores klimamål for 2030 og 2050.

Ø – Enhedslisten, De Rød-Grønne

Med Enhedslistens detaljerede og fuldt finansierede klimaplan vil Danmarks CO2-udslip være på lidt over 20 millioner tons CO2 i 2030. Det er over en halvering på et årti og sætter Danmark på kurs mod at være et nul-emissionsland i 2040.

Å – Alternativet

Hvis vi skal yde vores bidrag til at stoppe klimakrisen skal Danmark have reduceret drivhusgasudledningen med mindst 80 pct. i 2030 (ift. 1990). Det kræver omfattende omstilling af især transport, landbrug & forbrug. Alternativets klimaplan 2030 giver et bud på at nedbringe klimabelastningen herfra.

 

* Svarene er indhentet af CARE via offentligt tilgængelige kilder