Regnskab i CARE Danmark
footer-image.png

CARE Danmark modtager hvert år en fast bevilling fra Danida samt projektstøtte fra EU. Derudover stammer vores indtægter fra vores medlemmer og bidragydere, støtte fra fonde og partnerskaber med virksomheder. Vi 2022 havde vi 7.100 medlemmer, og 10.400 mennesker bidrog til vores arbejde, enten økonomisk eller på anden vis.

Sådan bruger vi pengene

CARE havde i 2022 en administrationsomkostning på 10 procent af omsætningen.

Én procent af omsætningen bruger vi på kommunikation og engagement, så vi kan sikre flere midler og samtidigt udbrede kendskabet til vores arbejde med at skabe løsninger til verdens mest klimaudsatte mennesker.

De resterende 89 procent går til vores projekter. Tallene kan variere alt efter det konkrete års indtægter.

CARE forbrug diagram_2022

Du kan i årsberetningerne se vores regnskaber og læse mere detaljeret om, hvordan CARE har brugt pengene de seneste år. CAREs regnskaber er offentlige dokumenter og gennemgår hvert år ekstern revision. CAREs direktørs kontrakt er, ud fra ønsket om åbenhed og transparens, ligeledes offentlig. Vi er desuden medlem af indsamlingsorganisationernes brancheorganisation ISOBRO.

Årsregnskaber (Annual financial statements)

2023 English / 2022 Dansk - English
2021 Dansk - English / 2020 Dansk - English
2019 Dansk - English / 2018 Dansk - English
2017 Dansk - English / 2016 Dansk - English
2015 Dansk - English / 2014 Dansk - English

Læs vedtægter