Christophe Kirkegaard
Få et overblik og en status på hovedpunkterne i klimaaftalen
Fem år med Parisaftalen
Finanslov med svækket klimabistand
Finansloven 2021 og global solidaritet
De amerikanske præsidenters holdning til klima
RS74988_0a1a4aa7a89956c70f88.jpg