Hvad mener partierne om klima?
footer-image.png

Det siger regeringsgrundlaget

 

Det går for langsomt med at gøre Danmark uafhængig af russisk gas og med at udfase andre fossile brændsler. Der skal fart på omstillingen af vores varmeforbrug til grønne varmekilder. Danske familier, som i dag har naturgas- eller oliefyr, skal have tryghed om varmeforsyningen.

   Helt enige

Socialdemokratiet, Radikale Venstre, Det Konservative Folkeparti, Nye Borgerlige*, SF, Liberal Alliance*, Kristendemokraterne, Moderaterne*, Dansk Folkeparti, Frie Grønne, Venstre, Enhedslisten og Alternativet

   Ved ikke

Danmarksdemokraterne*

   A. Socialdemokratiet

Ja. Danmark spiller en nøglerolle i at sikre Europas grønne omstilling og vi skal blive ved med at skubbe Europa i en grønnere retning. Derfor har vi sikret, at vi frem mod 2030 firedobler produktion af sol- og vindenergi på land, femdobler dansk havvind i Nordsøen og syvdobler havvind i Østersøen. Samtidig har vi besluttet, at al gas skal være grønt i Danmark fra 2030 og at boliger ikke skal opvarmes med gas fra 2035. Men det er ikke nok. Vi skal gøre mere, for vi skal være uafhængige af russisk energi.

   B. Radikale Venstre

Så længe vores energiforsyning afhænger af fossil energi fra bl.a. Rusland, er vi sårbare. Men endnu værre bidrager vi indirekte til finansiering af krigen i Ukraine, Yemen og Syrien når vi sender mia. til Rusland for køb af kul, olie, gas og biomasse. Uafhængighed kræver grønne – ikke sorte – investeringer. Men desværre ser vi det modsatte i Danmark for tiden bl.a. med milliard-investering i en ny gasledningen til Lolland-Falster og manglende vilje til at lukke dele af gasnettet.

   C. Det Konservative Folkeparti

Derfor er vi med i den nyeste klimaaftale om grøn strøm og grøn varme, som skal gøre Danmark uafhængig af russisk gas. For at blive uafhængige af russisk gas hurtigt, så er det vigtigt at vi både udbygger med masser af vedvarende energi, men vi skal også huske at bruge energien klog ved at energieffektivisere. 

   D. Nye Borgerlige

Det må stå klart for de fleste, at vi ikke kan fortsætte med at være afhængige af russisk gas. Nye Borgerlige har længe talt for, at kernekraft skal spille en langt større rolle som basisenergikilde for os i Danmark og Vesten. Vi kan ikke forlade os på vind og sol, for i så fald slipper vi aldrig ud af afhængighed af Putins gas. Derudover bør vi udvinde så meget olie og gas som muligt fra Nordsøen. Det syntes Nye Borgerlige også inden invasionen af Ukraine, men selvfølgelig gør situationen det mere kritisk.*

   F. SF - Socialistisk Folkeparti

SF mener, at det er helt centralt, at EU hurtigst muligt udfaser brugen af olie og gas. En udfasning af de fossile brændsler er en forudsætning for at nå vores klimamål og har derudover afgørende sikkerhedspolitisk betydning. Konkret vil SF hurtigst muligt have udfaset alle fossile brændsler fra el- og varmeforsyningen samt have sat en slutdato for salg af benzin- og dieselbiler. Derudover skal vi have en massiv udbygning af vedvarende energi. 

   I. Liberal Alliance

Med den russiske aggression i Ukraine som bagtæppe er det blevet fastslået, at vi ikke kan forblive afhængige af Putins gas. Europa og Danmark skal kunne stå på egne ben, når det kommer til at sikre vores energiforsyning, og løsningen ligger lige for. Vi skal have mere kernekraft i Europa. For kun med kernekraft har vi på sigt muligheden for at fravriste os Putins jerngreb om vores energiforsyning og tilvejebringe de bæredygtige klimaløsninger, vi har brug for.*

   K. Kristendemokraterne

Det er afgørende for vores sikkerhed i Europa, at vi bliver selvforsynende på energi. Pas på med løsninger som naturgas fra Danmark eller Europa. Vi bør fra dansk side kæmpe for, at moderne kernekraft (såkaldt MSR-teknologi) ses som grønt i EU’s taksonomi. Tyskland bør stoppe lukningen af sine kernekraftværker og i stedet sikre grøn, stabil energi til Europa, så vi troværdigt og uden at lade folk gå fra hus og hjem én gang for alle kan sige nej til russisk gas.

   M. Moderaterne

I EU arbejder vi hårdt på at blive uafhængige af russiske fossile brændsler og ikke mindst gas. Her er nøglen blandt andet at udbygge fjernvarmen herhjemme til mere end 200.000 nye husstande. Det er en strategisk fejl at droppe naturgasfelterne i Nordsøen, så længe vi har et betydeligt forbrug af kul og olie i resten af verden. Det er nemlig til skade for både Europas sikkerhed og det globale klima.*

   O. Dansk Folkeparti

Danmark skal begrænse importen af russisk gas, selvom det kan betyde kompromis med klimamålene. De danske forbrugere skal ikke støtte det russiske regime, hvorfor det kan blive nødvendigt at skrue op for produktionen af olie og gas i Nordsøen. Dansk Folkeparti mener, at teknologisk udvikling af alternative energiformer skal støttes, eftersom Rigsfællesskabets ressourcer varer ikke evigt, men er modstander af de milliardstore pristilskud til vindmøller, som forbrugere skal betale over elregningen.

    Q. Frie Grønne

Frie Grønne mener selvfølgelig ikke, at vi skal erstatte den russiske gas og olie med gas og olie fra andre steder. Samtidigt med at vi sætter turbo på udbygningen af vedvarende energi, der skal erstatte olie og gas, skal vi spare på den energi, vi bruger. Energibesparelser og –effektiviseringer skal fremmes meget mere på alle niveauer af samfundet – det betyder blandt andet, at vi vil være klar til at rationere energi i de (ikke-kritiske) industrier, som har et meget højt gas- og olieforbrug.

   V. Venstre

Med Putins invasion af Ukraine er den grønne omstilling nu ikke kun afgørende for vores klima, men også for vores sikkerhed. Det skal vi bruge til at accelerere den grønne omstilling. Derfor skal Danmark og EU blive uafhængige af russiske energikilder hurtigst muligt, og vi skal i stedet omstille os til grønne energikilder. Venstre har bl.a. været med til at sikre en markant udbygning af vedvarende energi og foreslået at opføre flere biogasanlæg.

   Æ. Danmarksdemokraterne

Partiet har ingen konkret politik på området.*

   Ø. Enhedslisten

Vi skal ramme Putin og hans forbrydervenner benhårdt. Det er katastrofalt, at Europa har gjort os afhængige af deres gas og olie. Derfor skal vi lukke for den russiske gas så hurtigt som overhovedet muligt. Hver dag, vi ikke gør det, sender vi penge til Putins krigsmaskine. Enhedslisten har fra start været blandt de største modstandere af gasledningerne Nord Stream 1 og 2, der forsyner en stor del af Europa med fossil russisk gas. Vores bud på en hurtigere udfasning af olie og gas findes her.

   Å. Alternativet

EU skulle have været uafhængige af fossile brændsler for lang tid siden, og derfor skal Danmark gøre alt, hvad Danmark kan for at presse på i EU. Både for klimaets skyld, men også fordi, at hver eneste euro der bruges på olie og gas er med til at slå mennesker ihjel i Ukraine. Danmark bør lave en nationalvinterspareplan og vise, at vi godt kan skrue en grad eller to ned for varmen til vinter og bidrage til, at EU kan stoppe med at købe gas og olie.

*Partiet har ikke selv svaret på spørgsmålet. Besvarelserne er derfor så vidt muligt indhentet af CARE via offentligt tilgængelige kilder, der fremgår som links i teksten.  

Download en grafik, der viser alle partiernes holdninger til spørgsmålet her.