Kayeka-Group_©Peter Catons Mac
footer-image.png

I mange af verdens fattigste lande står piger og kvinder i sidste række, når det gælder adgang til mad, jobs og uddannelse, men i forreste række, når kriser og katastrofer rammer.  

Manglende ligestilling og traditionelle kønsroller betyder for eksempel, at mændene i mange familier spiser først, mens pigerne og kvinderne får det, der er tilbage. Er der kun lidt mad på grund af tørke, er det derfor kvinderne, der sulter først. 

Når vi hjælper en kvinde, hjælper vi alle 

Ofte har kvinderne ansvaret for det ubetalte arbejde med at tage sig af familiens hjem, børn og ældre. Det betyder, at de ikke har tid til at gå i skole eller passe et lønnet arbejde og få en egen indtjening, så de kan spare op til svære tider. 

På flugt fra krig og katastrofer er piger og kvinder særligt udsatte for overgreb og kønsbaseret vold. Og i naturkatastrofer som oversvømmelser eller cykloner er piger og kvinder ofte de sidste, der når i sikkerhed – af den simple årsag, at har de små børn med sig, eller aldrig har lært at svømme. 

Derfor har vi i CARE særligt fokus på at styrke piger og kvinder.  

Det har vi ikke bare, fordi kvinder er særligt udsatte, men også fordi vi kan se, at når piger og kvinder får lige rettigheder og muligheder, så blomstrer hele lokalsamfundet. 

Refugee from Myanmar in Bangladesh_©Josh Estey/CARE.jpg
©Peter Catons Mac (header) ©Josh Estey/CARE

Egne penge og stærke stemmer 

I nødsituationer har vi særligt fokus på pigernes og kvindernes sikkerhed og behov. Vi sørger for sikrede kvindeområder i flygtningelejre, lægehjælp og nødhjælpsprodukter, som piger og kvinder har særligt brug for, som for eksempel bind.  

I vores langsigtede udviklingsarbejde støtter vi kvinderne i at få en egen indtjening, så de kan forsørge sig selv og deres familie, spare op til krisetider og blive økonomisk uafhængige. Sammen med kvinderne tænker vi nyt og finder frem til de bedste muligheder i netop deres situation. Det kan for eksempel være ved hjælp af klimasmarte køkkenhaver, som både giver mad på bordet og ekstra grøntsager, der kan sælges.  

Vi støtter kvinderne i at gå sammen i spare-lånegrupper, hvor de i fællesskab sparer op og kan give hinanden lån til investeringer – fra skolebøger til børnene til opstart af en egen forretning. Vi tilbyder træning i, hvordan man bruger nye og klimasmarte landbrugsmetoder eller starter en egen virksomhed, og vi hjælper med at skabe vigtige, lokale forretningsforbindelser.  

Alt dette er med til at give kvinderne en bedre status i lokalsamfundet, hvor vi støtter dem i at gøre deres stemme hørt og være med helt i front, når de vigtige beslutninger skal tages – til gavn og glæde for alle.  

Sådan kan støtten til kvinder se ud 

  • Adgang til egen indtjening og mad fx via køkkenhaver.
  • Spare-låne-grupper.
  • Støtte og træning i at starte egen virksomhed.
  • Rollemodel programmer for mænd, hvor der tales om kønsroller og ligestilling.
  • Sikrede områder til kvinder i nødsituationer og flygtningelejre.
  • Læge- og psykosocial hjælp til piger og kvinder.
  • Nødhjælpsprodukter til piger og kvinder, som fx. bind.

Sådan kan du støtte

Spare-låne-grupper hjælper mennesker ud af fattigdom i Tanzania
køkkenhave header
Palestine water distribution ©Yousef Ruzzi_CARE.JPG
Støt

Støt piger og kvinder i fattige og klimaudsatte lande

Donér