Nødhjælp i CARE Danmark
footer-image.png

Klimaforandringerne skaber katastrofer og nødsituationer kloden rundt. Oversvømmelser og storme sender millioner på flugt hvert år og koster menneskeliv og livsgrundlag. Og årelange tørker efterlader familier uden adgang til vand eller mad.

Samtidigt er krig og væbnede konflikter en realitet for millioner af mennesker i områder som Sahel regionen i Afrika, Syrien og senest også i Ukraine i Europa. Civile voksne og børn bliver såret, fordrevet fra deres hjem eller mangler adgang til basale nødvendigheder som strøm, varme og vand.  

Nødhjælp på den korte og den lange bane

CARE hjælper, hvor der er mest brug for det. Vi står klar til at redde liv med akut nødhjælp som mad, vand, telte og lægehjælp mens nøden er størst.

Mange af de mennesker, der må flygte fra krig og katastrofer, ender med at være fordrevet i mange år, før de kan vende hjem. De har typisk mistet alt, hvad de ejede, og derfor har de ikke bare behov for akut nødhjælp, men også for støtte til at kunne forsørge sig selv igen efter katastrofen.

Vi støtter familierne i hurtigst muligt at kunne opbygge et eget hjem og livsgrundlag, på en måde, der både gavner dem selv og miljøet. Det kan for eksempel være genanvendelse af plastik i flygtningelejre, hvor flygtninge får mulighed for at tjene penge ved at omdanne plastikaffald til produkter, som de kan sælge.

Nødhjælpsorganisation med fokus på klimakatastrofer
© Ninja Taprogge/CARE

Fokus på kvinder

Krig og katastrofer rammer ikke alle ens. På flugt fra er piger og kvinder særligt udsatte for overgreb og kønsbaseret vold. Og i naturkatastrofer som oversvømmelser eller cykloner er piger og kvinder ofte de sidste, der når i sikkerhed – fordi de har små børn med sig, eller aldrig har lært at svømme. 

I nødsituationer har vi derfor særligt fokus på pigernes og kvindernes sikkerhed og behov. Vi sørger for sikrede kvindeområder i flygtningelejre, lægehjælp og nødhjælpsprodukter, som piger og kvinder har særligt brug for, som for eksempel bind.  

Nødhjælp inden katastrofen rammer

En del af CAREs nødhjælp foregår allerede, inden katastrofen er sket. Vi arbejder tæt sammen med lokalsamfund om at forberede landsbyer og familier på det ekstreme vejr, inden det rammer. For i mange områder er det ikke længere spørgsmålet, om det sker, men hvornår. 

Vi tilbyder træning i katastrofeberedskab og hjælper med at opbygge tidlige advarselssystemer, katastrofecentre og nødplaner. På denne måde bliver folk i de lokale landsbyer klædt på, så de ved, hvad de skal gøre for at redde sig selv, deres hjem og deres livsgrundlag i tide.

Sådan kan nødhjælp se ud

 • Vand og mad
 • Telte
 • Tæpper og varmt tøj
 • Medicin
 • Strømgeneratorer
 • Varmeapparater
 • Lægehjælp og psykosocial støtte
 • Sanitære anlæg og hygiejnekits med bind, sæbe, skiftetøj mm.
 • Bleer og andre produkter til babyer og småbørn
 • Sikrede områder (safe spaces) til kvinder og piger
 • Hjælp til at dyrke mad i flygtningelejre, fx i en køkkenhave
 • Solcelledrevne fælleskøkkener i flygtningelejre
 • Center til genanvendelse af plastikaffald i flygtningelejre
 • Tidlige advarselssystemer for naturkatastrofer
 • Træning i katastrofeberedskab

Du kan hjælpe

Palestine water distribution ©Yousef Ruzzi_CARE.JPG
© Alberto Lores
Solcellekøkken CARE mobile ©Jjumba Martin
Støt

Send nødhjælp til familier i akut nød

Giv nødhjælp