Nødhjælpsorganisation med fokus på klimakatastrofer
footer-image.png

Klimakrisen skaber større behov for nødhjælp

Klimaforandringerne skaber katastrofer og nødsituationer kloden rundt. Det gælder både pludselige naturkatastrofer som oversvømmelser og storme, der sender millioner på flugt hvert år og koster menneskeliv og livsgrundlag.

Og det gælder også den nød, der opstår over længere tid på grund af det ændrede klima. For eksempel når årelange tørker efterlader familier uden adgang til vand eller mad og tvinger dem fra hus og hjem. Særligt stort er behovet for nødhjælp i Afrika og Sydøstasien.  

Nødhjælp er ikke bare vand og tæpper

CARE hjælper, hvor der er mest brug for det. I tæt koordination med andre internationale og danske nødhjælpsorganisationer står vi klar til at redde liv med mad, vand og husly, mens nøden er størst. Og når støvet har lagt sig, støtter vi familier, der har mistet alt til klimakatastrofen, i at opbygge et godt og værdigt liv for sig selv igen.

Mange af de mennesker, der må flygte for at redde sig selv og deres familier, ender med at være fordrevet i lang tid, før de kan vende hjem; ofte i mange år. De har typisk mistet alt, hvad de ejede, og derfor har de ikke bare behov for akut nødhjælp som mad, vand og tæpper, men også for støtte til at kunne stå på egne ben, forsørge sig selv og skabe sig et liv igen efter katastrofen. Så snart de mest akutte behov er dækket, er dette det største ønske for mange fordrevne familier i krisesituationer.

Nødhjælp i CARE Danmark
Header © Ninja Taprogge Billede ovenfor © Kathleen Prior /CARE

Nødhjælpsorganisation med fokus på grøn hjælp til selvhjælp

Som nødhjælpsorganisation er vores fokus i CARE derfor at give hjælp til selvhjælp, og at gøre det på bæredygtig vis. Vi støtter familierne i hurtigst muligt at kunne opbygge et eget hjem og livsgrundlag igen, på en måde, der både gavner dem selv og miljøet. Dét kræver nye måder at tænke nødhjælp på, og derfor er innovation nøgleordet for vores nødhjælpsindsatser. 

Det kan for eksempel være genanvendelse af plastik i flygtningelejre, hvor flygtninge selv får mulighed for at tjene penge ved at omdanne de store mængder plasticaffald, der flyder i lejren, til produkter, som de kan sælge. Det kan være tagplader og hegn til høns, som der faktisk er brug for i lejren, og som de selv er med til at udvikle. På denne måde får de både en egen indtjening og er med til at løse et miljøproblem.

Et andet eksempel er nye og klima-smarte måder at dyrke jorden, hvor familien kan dyrke nok mad til at forsørge sig selv med meget lidt jord og vand. Med nye afgrøder, der klarer sig bedre under ekstremt vejr, og træning i nye landbrugsmetoder, står familierne også stærkere på sigt.

Nødhjælp inden katastrofen rammer

En del af CAREs nødhjælp foregår allerede, inden katastrofen er sket. Vi arbejder tæt sammen med lokalsamfund i Afrika og Asien om at forberede landsbyer og familier på det ekstreme vejr, inden det rammer. For i mange områder er det ikke længere spørgsmålet, om det sker – men hvornår det sker næste gang.

Vi tilbyder træning i katastrofeberedskab og hjælper med at opbygge tidlige advarselssystemer, katastrofecentre og nødplaner. På denne måde bliver folk i de lokale landsbyer klædt på, så de ved, hvad de skal gøre for at redde sig selv, deres hjem og deres livsgrundlag i tide.

Takket være forskning og bedre data kan man i dag forudse flere klimakatastrofer

Hvis vandstanden i en flod for eksempel stiger til en vis højde, kan man regne ud, at det ender med en oversvømmelse. Og hvis der endnu ikke er faldet regn på et bestemt tidspunkt i tørkeramte regioner, er der stor sandsynlighed for, at høsten fejler, og der opstår hungersnød.

Støt

Send nødhjælp til familier i akut nød

Nødhjælpspakke