CARE historie
footer-image.png

C.A.R.E. uddelte intet mindre end 100 millioner såkaldte CARE-pakker over hele Europa og Japan. I dag, 75 år senere, er CARE International en af verdens største hjælpeorganisationer. Og CARE-pakkerne, hvis oprindelige formål var at forebygge mere krig, fremstår i dag som et symbol for international solidaritet på tværs af nationer.

Da behovet for nødhjælp i Europa og Japan langsomt stilnede af, rettede CARE sit blik mod de mindst udviklede lande i verden. I 1949 kunne CARE for første gang sende støtte til et udviklingsland. Hjælpen gik til Filippinerne, som siden er blevet ét blandt hele 100 udsatte lande i verden, som modtager støtte fra CARE.

© Walt Disney Productions

CARE International er vokset, men princippet er det samme som i 1949: At forbedre livet for fattige og udsatte mennesker og deres familier.

Vores mål er at sætte ind, før katastroferne rammer. Det gør vi, fordi vi tror på, at forebyggelse af humanitære katastrofer er den bedste og billigste udviklingshjælp. Desværre er det ikke alle katastrofer, som kan forebygges. Derfor yder CARE International også nødhjælp.

CARE International er politisk og religiøst uafhængig og består af 13 selvstændige organisationer i 13 lande. Organisationerne har hvert sit speciale inden for udvikling og nødhjælp men arbejder tæt sammen, fordi vi ved, at sammen er vi stærkest.

Læs mere på CARE Internationals hjemmeside.