Klimaflygtninge - Foto: Jonathan Bjerg Møller
footer-image.png

Hvad er en klimaflygtning?

En klimaflygtning skal forstås som en person, der er blevet fordrevet på grund af klimaforandringer som ekstreme storme, oversvømmelser, stigende havniveauer, og tørkeperioder. Klimaforandringer som ofte fører til sult, tørst og ødelæggelse af huse og byer, hvilket tvinger de ramte mennesker på flugt. En sådan flugt kan være enten midlertidig eller permanent, både indenlands og på tværs af landegrænser. Dog findes der ikke en universel definition for, hvornår en person anses som klimaflygtning. Desuden er klimaflygtninge heller ikke beskyttet af FNs Flygtningekonvention.

Hvor mange klimaflygtninge er der?

I løbet af de seneste ti år har klimaforandringer og ekstremt vejr været den primære årsag til intern fordrivelse, med en årlig gennemsnit på omkring 23,35 millioner nye klimaflygtninge. Dette er dobbelt så mange fordrivelser som dem der skyldes krig og andre konflikter. For begge tal gælder det, at der i nogle tilfælde kan være tale om, at den samme person kan være flygtet mere end én gang i løbet af samme år. I 2022 var 32,6 millioner mennesker på flugt i deres eget land grundet naturkatastrofer, hvilket er 41 procent højere end det årlige gennemsnit for de foregående ti år.

Klimaflygtninge flygter fra oversvømmelser
© CARE/Isaac Kyaw Htun Hla

Hvor kommer klimaflygtninge fra?

Langt de fleste klimaflygtninge kommer fra lande i Asien og Afrika, men også Mellemøsten og Latinamerika. Typisk er disse mennesker internt fordrevet i deres eget land i kortere eller længere perioder. I 2022 var klimaforandringer og ekstremt vejr skyld i blandt andre:

 • 2 millioner fordrivelser i Pakistan
 • 5 millioner fordrivelser i Filippinerne
 • 6 millioner fordrivelser i Kina
 • 5 millioner fordrivelser i Indien
 • 4 millioner fordrivelser i Nigeria
 • 5 millioner i Bangladesh
 • 2 millioner fordrivelser i Somalia
 • 873.000 fordrivelser i Etiopien
 • 000 fordrivelser i Brasilien.
Klima driver mennesker på flugt
© CARE/Mauro Vombe

Hvor mange klimaflygtninge vil der være i fremtiden?

Antallet af klimaflygtninge i fremtiden vil i høj grad afhænge af, hvor effektivt verden kan begrænse de globale temperaturstigninger. Ifølge prognoser fra FNs og Verdensbanken risikerer op mod 200 millioner mennesker at blive tvunget på flugt som følge af klimaforandringer og ekstremt vejr, hvert år inden 2050.

Hvad er de typiske årsager til, at mennesker flygter fra klimaforandringer?

Oversvømmelser og kraftige storme er nogle af de mest almindelige klimarelaterede årsager til, at mennesker tvinges bort fra deres hjem. I 2022 var oversvømmelser den primære årsag til vejr relaterede fordrivelser. Stigende havniveau, tørke, orkaner og fødevareusikkerhed tvinger også mennesker på flugt og forventes at gøre det i endnu højere grad på sigt.Hvordan kan man forhindre antallet af klimaflygtninge i at stige?

Ifølge Verdensbanken kan op til 80 procent af fremtidige klimafordrivelser forebygges. Det kræver dog øjeblikkelig global handling, og der skal langsigtede løsninger og investeringer til. Først og fremmest er det afgørende, at udledningerne af drivhusgasser mindskes markant på verdensplan. Men lige så vigtigt er forebyggelse og tilpasning, så klimaramte samfund kan imøde og håndtere de klimarelaterede konsekvenser. Det er derfor helt essentielt, at rige lande betaler den årlige klimabistand på 100 milliarder amerikanske dollars, som de har lovet verdens fattigste lande.

Fakta om klimaflygtninge

 • Der findes ikke en overordnet, almengyldig definition af, hvornår man er klimaflygtning.
 • I 2022 var 32,6 millioner internt fordrevet fra sit hjem på grund af naturkatastrofer.
 • Klimaflygtninge er hovedsageligt fra Asien, Afrika og Mellemøsten.
 • Størstedelen af klimaflygtninge er internt fordrevne, det vil sige, at de er på flugt i deres eget land og ikke har krydset en landegrænse.
 • De fleste flygter på grund af storme og oversvømmelser.
 • Ifølge Verdensbankens beregninger kan havvandstigninger, faldende udbytte fra afgrøder samt mangel på ferskvand. betyde, at 216 millioner mennesker drives på flugt internt i deres eget land inden 2050.
 • Andre prognoser fra FN spår, at 200 mio. mennesker kan være på flugt fra klimaforandringer og ekstremt vejr inden 2050.
 • Ifølge Verdensbanken kan op til 80 procents af fremtidige klimafordrivelser forebygges.
Relevante links

Læs artiklen "Klima og ekstremt vejr sender flere på flugt end krig"

Download og læs IDMCs rapport "Global Report on Internal Displacement 2023"

Læs CAREs og Røde Kors’ rapport "Loss and Damage 2023"

Læs CAREs rapport "Fleeing Climate Change 2016"