Klimaflygtninge - Foto: Jonathan Bjerg Møller
footer-image.png

Hvad er en klimaflygtning?

Der findes ikke en overordnet, almengyldig definition af, hvornår man er klimaflygtning. En simpel definition er, at en klimaflygtning er en person, som på grund af klimaforandringer og ekstremt vejr må forlade sit hjem, enten midlertidigt eller permanent, internt i sit eget land eller på tværs af landegrænser. Verdens klimaflygtninge har sjældent andre muligheder end at tage flugten, når de står over for ekstreme storme, oversvømmelser og tørkeperioder, der også skaber sult, tørst og fattigdom.

Hvor mange klimaflygtninge er der?

I 2020 skete det 30 millioner gange, at et menneske måtte flygte internt i sit eget land på grund af klimaforandringer og ekstremt vejr. Til sammenligning skete det knap 10 millioner gange på grund af krig og konflikt. For begge tal gælder det, at der i nogle tilfælde kan være tale om, at den samme person kan være flygtet mere end én gang i løbet af samme år. Ved udgangen af 2020 var der mindst 7 millioner mennesker, der endnu ikke kunne vende hjem og som derfor fortsat levede som klimaflygtninge internt i deres eget land. 

Klimaflygtninge flygter fra oversvømmelser
© CARE/Isaac Kyaw Htun Hla

Hvor kommer klimaflygtninge fra?

Langt de fleste klimaflygtninge kommer fra lande i Asien og Afrika, men også Mellemøsten og Latinamerika. Typisk er disse mennesker internt fordrevet i deres eget land i kortere eller længere perioder. I 2020 var klimaforandringer og ekstremt vejr skyld i:

 • 5.1 millioner fordrivelser i Kina
 • 4.4 millioner fordrivelser i Filippinerne
 • 4.4 millioner fordrivelser i Bangladesh
 • 3.9 millioner fordrivelser i Indien
 • 1.3 millioner fordrivelser i Indien
 • 1 million fordrivelser i Somalia
 • 930.000 fordrivelser i Honduras
 • 830.000 fordrivelser i Pakistan
 • 700.000 fordrivelser i Etiopien
 • 270.000 fordrivelser i Niger

Hvor mange klimaflygtninge vil der være i fremtiden?

Antallet af klimaflygtninge vil i høj grad være afhængigt af, i hvilket omfang det lykkes verden at begrænse de globale temperaturstigninger. Prognoser fra FN lyder på, at op mod 200 mio. mennesker risikerer at leve på flugt fra klimaforandringer og ekstremt vejr inden 2050. Andre beregninger fra Verdensbankens vurderer, at alene havvandstigninger, faldende udbytte fra afgrøder samt mangel på ferskvand kan betyde, at 216 millioner mennesker bliver internt fordrevet inden 2050.


Støt klimaet via MobilePay - 182963

Klima driver mennesker på flugt
© CARE/Mauro Vombe

Hvad er de typiske årsager til, at mennesker flygter fra klimaforandringer?

Oversvømmelser og kraftige storme er nogle af de mest almindelige klimarelaterede årsager til, at mennesker tvinges bort fra deres hjem. I 2008-2018 skyldtes 35 procent af samtlige vejr-relaterede fordrivelser orkaner og storme, mens oversvømmelser alene stod for 51 procent af denne type fordrivelser. Stigende havniveau, tørke og fødevareusikkerhed tvinger også mennesker på flugt og forventes at gøre det i endnu højere grad på sigt.

Hvordan kan man forhindre antallet af klimaflygtninge i at stige?

Hvis færre mennesker skal tvinges til at flygte på grund af klimaforandringer og ekstremt vejr – kræver det især to ting:

 • Menneskeheden skal udlede markant mindre CO2 på verdensplan
 • De rige lande skal øge støtten til klimatilpasning, så det bliver muligt for mennesker at leve, bo og arbejde under de vilkår, som klimaforandringerne skaber i fattige og klimasårbare udviklingslande.

Fakta om klimaflygtninge

 • Der findes ikke en overordnet, almengyldig definition af, hvornår man er klimaflygtning.
 • I 2020 blev et menneske fordrevet fra sit hjem på grund af klimaforandringer og ekstremt vejr 30 millioner gange.
 • De fleste flygter på grund af storme og oversvømmelser.
 • Ifølge Verdensbankens beregninger kan havvandstigninger, faldende udbytte fra afgrøder samt mangel på ferskvand. betyde, at 216 millioner mennesker drives på flugt internt i deres eget land inden 2050.
 • Andre prognoser fra FN spår, at 200 mio. mennesker kan være på flugt fra klimaforandringer og ekstremt vejr inden 2050.
 • Størstedelen af klimaflygtninge er internt fordrevne, det vil sige, at de er på flugt i deres eget land og ikke har krydset en landegrænse.
 • De fleste klimaflygtninge befinder sig i Syd- og Sydøstasien, dele af Afrika samt Latinamerika
Støt

Vær med til at støtte klimaflygtninge

Giv et bidrag