Klimaflygtninge - Foto: Jonathan Bjerg Møller
footer-image.png

Hvad er en klimaflygtning?

En klimaflygtning er en person, som på grund af klimaforandringer må forlade sit hjem, enten midlertidigt eller permanent, internt i sit eget land eller på tværs af landegrænser. Verdens klimaflygtninge har sjældent andre muligheder end at tage flugten, når de står over for ekstreme storme, oversvømmelser og tørkeperioder, der skaber sult og tørst.

Hvor mange klimaflygtninge er der?

I 2020 blev 30 millioner mennesker fordrevet på grund af klimaforandringer og ekstremt vejr. Til sammenligning flygtede 9,8 millioner mennesker samme år på grund af krig og konflikt. Fra 2008 til 2018 blev næsten 265 millioner mennesker internt fordrevet – det vil sige indenfor deres eget land - af katastrofer og ekstremt vejr.

Klimaflygtninge flygter fra oversvømmelser
© CARE/Isaac Kyaw Htun Hla

Hvor kommer klimaflygtninge fra?

Langt de fleste klimaflygtninge kommer fra lande i Asien og Afrika, men også Mellemøsten og Latinamerika. I 2020 var klimaforandringer skyld i:

 • 5.1 millioner fordrivelser i Kina
 • 4.4 millioner fordrivelser i Filippinerne
 • 4.4 millioner fordrivelser i Bangladesh
 • 3.9 millioner fordrivelser i Indien
 • 1.3 millioner fordrivelser i Indien
 • 1 million fordrivelser i Somalia
 • 930.000 fordrivelser i Honduras
 • 830.000 fordrivelser i Pakistan
 • 700.000 fordirvelser i Etiopien
 • 270.000 fordrivelser i Niger

Langt størstedelen er internt fordrevne i deres eget hjemland eller i omkringliggende nabolande. Ifølge FN’s Flygtningeorganisation er fordrivelser i stor skala i retning af både Nordafrika og Europa sandsynlige.

Hvor mange klimaflygtninge vil der være i fremtiden?

Antallet af klimarelaterede fordrivelser risikerer at stige til 140-200 millioner i 2050 på grund af fortsat global opvarmning. Det reelle antal vil dog være afhængig af, i hvilken grad det lykkes verden at begrænse de globale temperaturstigninger.

Klima driver mennesker på flugt
© CARE/Mauro Vombe

Hvad er de typiske årsager til, at mennesker flygter fra klimaforandringer?

Oversvømmelser og kraftige storme er de mest almindelige klimarelaterede årsager til, at mennesker tvinges bort fra deres hjem. I 2008-2018 skyldtes 35 procent af samtlige vejrrelaterede fordrivelser orkaner og storme, mens oversvømmelser alene stod for 51 procent af denne type fordrivelser.

Hvordan kan man forhindre antallet af klimaflygtninge i at stige?

Hvis færre mennesker skal tvinges til at flygte på grund af klimaforandringer – kræver det især to ting:

 • Menneskeheden skal udlede markant mindre CO2 på verdensplan
 • De rige lande skal øge støtten til klimatilpasning, så det bliver muligt for mennesker at leve, bo og arbejde under de vilkår, som klimaforandringerne skaber i fattige og klimasårbare udviklingslande.

Fakta om klimaflygtninge

 • I 2020 blev 30 millioner mennesker fordrevet fra deres hjem på grund af klimaforandringer og ekstremt vejr
 • De fleste flygter på grund af storme og oversvømmelser
 • Ifølge Verdensbankens beregninger, kan der være 140 millioner klimaflygtninge i 2050, mens FN’s beregninger siger 200 mio.
 • Størstedelen af klimaflygtninge er internt fordrevne, det vil sige indenfor deres hjemland
 • De fleste klimaflygtninge befinder sig i Syd- og Sydøstasien, dele af Afrika samt Latinamerika
Støt

Vær med til at støtte klimaflygtninge

Giv et bidrag