CAREs partnere
footer-image.png

Institutionelle donorer

EU ECHO og CARE Danmark

EU's departement for humanitær bistand ECHO støtter CARE Danmarks arbejde. ECHO stiller store krav til partnernes etiske, organisatoriske og økonomiske drift. Med aftalen følger et certifikat som blåstempler CARE Danmark som en ansvarlig partner. 
Om ECHO

 

Danida-CARE-Danmark.png

CARE Danmark modtager hvert år en fast bevilling fra Danida. Danida har ansvar for Danmarks statslige samarbejde med udviklingslandene. Sammen med andre danske humanitære organisationer, er vi en vigtig partner for Danida. 
Om Danida

EU og CARE Danmark

DG INTPA er EU's departement for internationalt samarbejde og udvikling, som er ansvarlig for udformningen af EU's udviklingspolitik. EU er en af de største udviklingspolitiske aktører i verdenen. DG INTPA støtter CARE Danmarks projekter. 
Om DG INTPA

CISU og CARE Danmark

CISU støtter vores kampagne Act Now! Climate Justice and Global Solidarity. Kampagnen skal engagere danskerne i kampen for klimaretfærdighed. Vi samarbejder med 350 Klimabevægelsen i Danmark og Pan-African Climate Justice Alliance (PACJA) i Nairobi.
Om CISU

Virksomhedspartnere

ARLA og CARE Danmark

Sammen med Arla opbygger vi den lokale mælkeproduktion i Nigeria. Gennem partnerskabet kan de lokale bønder afsætte deres mælk og øge indtjeningen, ligesom Arla styrker sin forretning i Nigeria. Der er 1000 bønder med i projektet.
Om samarbejdet med ARLA

Bluetown og CARE Danmark

Sammen med BLUETOWN får fattige småbønder i Ghana adgang til internet og digitalt indhold som eksempelvis vejrudsigter og ny viden om landbrug. På den måde forbedres bøndernes høst, mens BLUETOWN får introduceret og testet deres produkt på et nyt marked.
Om samarbejdet med BLUETOWN

Chr Hansen og CARE Danmark

Sammen med Chr. Hansen gør vi det muligt for småbønder i Kenya at udskifte kemiske pesticider med naturlige bakterier. Det er målet, at bønderne øger udbyttet med 10-15%, ligesom Chr. Hansen har introduceret deres produkt på et nyt marked.
Om samarbejdet med Chr. Hansen

Pesitho og CARE Danmark

Sammen med Pesitho udvikler vi solcelledrevne komfurer i verdens første bæredygtige flygtningelejr i Uganda. De afløser åbne, forurenende og sundhedsfarlige bål, hvilket også mindsker behovet for træ og dermed begrænser afskovningen i området.
Om samarbejdet med Pesitho

Lendager Group og CARE Danmark

Partnerskabet med Lendager Group gør det muligt at genanvende plastikaffald, der skaber nye produkter og jobs til lejrens beboere i flygtningelejren CAMP+ i Uganda. Lendager Group er en arkitektvirksomhed, som skaber bæredygtigt byggeri.
Om Lendager Group

SLA og CARE samarbejde

Sammen med SLA udvikler vi nye retningslinjer for optimering af fødevareproduktion og ernæring i verdens første bæredygtige flygtningelejr i Uganda. Flygtninge får konkrete anbefalinger til, hvordan de udnytter deres små jordlodder bedst muligt.
Om SLA

LLa-BioEconomy og CARE samarbejdet

Sammen med professor Lene Lange fra LLa-Bioeconomy udvikler vi retningslinjer for optimering af fødevareproduktion og ernæring i flygtningelejren i Uganda. Flygtninge engageres også i, hvordan man kan udnytte og opgradere madaffald og andet biologisk restmateriale.
Om LLa-BioEconomy

Out-Growers og CARE samarbejde

Sammen med Out-Growers arbejder vi med bæredygtig dyrkning og forarbejdning af cashewnødder i Tanzania. Forarbejdningen sker i Tanzania med bønderne som medejere, og udvinder endvidere bioethanol fra skallerne, ligesom cashewæblet også udnyttes til videre fødevareproduktion.
Om Out-Growers

Lifeshelter og CARE samarbejde

Sammen med Lifeshelter har vi etableret bygninger til brug for soldrevne fælleskøkkener og en plastik genbrugsenhed i den bæredygtige flygtningelejr i Uganda. Bygningerne er brandsikre, hurtige at sætte op, og opbygget af isolerende materiale.
Om Lifeshelter

Fonde

Novo Nordisk Fonden og CARE Danmark

Novo Nordisk Fonden har i gennem årene støttet CARE Danmarks projekter, som mobile køkkenhaver i Sahel og etablering af sikre områder for kvinder og børn efter monsunen i Cox's Bazaar. Novo Nordisk Fonden støtter videnskabelige og humanitære formål. Du kan se alle bevillinger her.