Hvad er klimaforandringer?
footer-image.png

Selvom der historisk set har været naturlige klimaforandringer, er de nuværende klimaforandringer, som mennesker har bidraget til siden 1800-tallet, karakteriseret ved en intensitet og hastighed, der ikke er set før.

Menneskeskabte klimaforandringer hænger sammen med drivhuseffekten, som varmer vores planet op. Jorden er omgivet af en beskyttende atmosfære af såkaldte drivhusgasser, som holder på varmen fra solen, så den ikke ryger direkte ud i verdensrummet igen. Det er som udgangspunkt en vigtig faktor for livet på Jorden, men når koncentrationen af drivhusgasser i atmosfæren stiger, så forstærkes denne effekt, og temperaturen på Jorden stiger. Det er netop, hvad der sker lige nu.

Menneskeskabte klimaforandringer
Header © Makmende Media Billede ovenfor © John Hewat/CARE

Stigende temperaturer i verden

Selv få graders stigning i den gennemsnitlige globale temperatur udløser en dominoeffekt af komplekse forandringer i klimaet, som har voldsomme konsekvenser og kommer til udtryk på forskellige måder rundt omkring på Jorden. For eksempel betyder de stigende temperaturer, at isen smelter i Grønland og Antarktis. Det får ikke bare havene til at stige, men ændrer også på vindstrømme og vandstrømme, der påvirker vejret i store dele af verden. Derfor har verdens lande med Parisaftalen fra 2015  sat sig et fælles mål om at begrænse den globale temperaturstigning til 1,5 grader. Dette er afgørende, hvis vi skal forhindre, at klimaproblemet eskalerer.

Hvad er årsagerne til klimaforandringer?

Klimaforandringerne skyldes frem for alt, at menneskeheden siden industrialiseringen har udledt enorme mængder drivhusgasser som kuldioxid (CO2) og metan, der hober sig op i Jordens atmosfære. Udledningen af CO2 kommer især fra forbrænding af fossile brændstoffer som olie, kul og gas til energiproduktion, transport og fremstilling af forbrugsgoder.

Når vi rydder skove og andre naturområder, for at bruge arealerne til noget andet, frigiver det ligeledes store mængder CO2, som før var lagret i planterne og jordbunden. Også industrialiseret landbrug, især kødproduktion, er en stor kilde til drivhusgasser; dels fordi husdyr kræver meget foder og store arealer, og dels fordi dyrene selv udleder metan, som er en anden drivhusgas. Denne komplekse samspil mellem menneskelige handlinger og atmosfæriske påvirkninger er central for forståelsen af, hvordan vores adfærd påvirker klima og forårsager global opvarmning.

Klimaforandringer i verden
© Makmende Media

Hvad gør CARE?

I kampen mod klimaforandringer arbejder CARE Danmark dedikeret på at adressere udfordringerne ved klimaforandringer gennem en række initiativer og projekter inden for klimareduktion og –tilpasning. Dette inkluderer støtte til sårbare samfund i det globale syd via projekter som fokuserer på at styrke lokalsamfundets evne til at håndtere klimarelaterede katastrofer og fremme bæredygtige metoder i deres hverdag. Dette er blandt andet projekter som flydende haver i Bangladesh og solcellekøkkener i en flygtningelejr i Uganda.

CARE Danmark engagerer sig også i at påvirke politiske beslutningstagere og fremme politikker, der tackler årsagerne til klimaforandringer. Gennem disse tiltag bidrager CARE Danmark aktivt til globale bestræbelser på at mindske klimaforandringer og skabe mere modstandsdygtige samfund over for de udfordringer og konsekvenser, der følger med de skiftende klimaforhold. Disse konsekvenser kan du læse mere om her.

Fakta om klimaforandringer

  • Klimaet ændres af både naturlige og menneskeskabte påvirkninger.
  • Menneskeskabte klimaforandringer startede i 1800-tallet.
  • Klimaforandringer hænger sammen med drivhuseffekten, som varmer Jorden op.
  • CO2/Drivhusgasser fra fossile brændstoffer forstærker drivhuseffekten.
  • Stigende temperaturer påvirker is, havniveau, vind- og vandstrømme globalt.
  • Klimaforandringer medfører utallige konsekvenser som påvirker liv overalt på kloden.
Relevante links

Læs interview med Jesper Theilgaard om vores fælles ansvar for kampen mod klimaforandringer

Læs CAREs rapport "Hollow Commitments 2023"

Læs CAREs rapport "Seeing Double 2023"

Læs CAREs artikel "Danmark betaler ikke sin klimabistand 2022"