Hvad er klimaforandringer?
footer-image.png

Der er tidligere sket naturlige klimaforandringer, men de nuværende menneskeskabte klimaforandringer, som startede i 1800-tallet, sker i et omfang og med en hastighed, der ikke er set før.

Menneskeskabte klimaforandringer hænger sammen med drivhuseffekten, som varmer kloden op. Jorden er omgivet af en beskyttende atmosfære af såkaldte drivhusgasser, som holder på varmen fra solen, så den ikke ryger direkte ud i verdensrummet igen. Det er som udgangspunkt en rigtig god ting for livet på Jorden. Men når koncentrationen af drivhusgasser i atmosfæren stiger, så forstærkes denne effekt, og temperaturen på Jorden stiger. Det er netop, hvad der er ved at ske lige nu.

Menneskeskabte klimaforandringer
Header © Makmende Media Billede ovenfor © John Hewat/CARE

Stigende temperaturer i verden

Selv få graders stigning i den gennemsnitlige globale temperatur udløser en dominoeffekt af komplekse forandringer i klimaet, som kan have voldsomme konsekvenser og kommer til udtryk på forskellige måder rundt omkring på kloden. For eksempel betyder de stigende temperaturer, at isen smelter i Grønland og Antarktis. Det får ikke bare havet til at stige, men ændrer også på vindstrømme og vandstrømme, der påvirker vejret i store dele af verden. Derfor har verdens lande med Parisaftalen sat sig et fælles mål om at holde den globale temperaturstigning under 1,5 grader.

Støt klimaet via MobilePay - 182963

Årsager til klimaforandringer

Klimaforandringerne skyldes frem for alt, at menneskeheden siden industrialiseringen har udledt enorme mængder drivhusgasser, der hober sig op i Jordens atmosfære. Drivhusgasser som CO2 forstærker drivhuseffekten og fører til global opvarmning. Menneskeheden udleder blandt andet CO2, når vi brænder fossile energikilder som olie, kul og gas. Det gør vi både for at producere energi, i transportmidler som fly og biler, eller for at fremstille et utal af forskellige moderne forbrugsgoder.

Klimaforandringer i verden
© Makmende Media

Når vi rydder skove og andre naturområder, for at bruge arealerne til noget andet, frigiver det ligeledes store mængder CO2, som før var lagret i planterne og jordbunden. Også industrialiseret landbrug, især kødproduktion, er en stor kilde til drivhusgasser; dels fordi husdyr kræver meget foder og store arealer, og dels fordi dyrene selv udleder metan, som er en anden drivhusgas.

Fakta om klimaforandringer

  • Menneskeskabte klimaforandringer startede i 1800-tallet.
  • Klimaforandringer hænger sammen med drivhuseffekten, som varmer kloden op.
  • Stigende temperaturer får havet til at stige, og påvirker vindstrømme og vandstrømme i verdenen.
Støt

Vær med til at støtte klimaet

GIv et bidrag