Sortere affald
footer-image.png

Få tips om genbrug, sortering og unødvendigt affald

Vil du gøre noget godt for klimaet og begrænse din egen CO2-udledning? Hent vores gratis e-bog "Din klimavenlig hverdag" og få masser af nemme, brugbare klimatips - til glæde for miljøet og din økonomi!Plastik og miljø

Danmark har EU-rekord i skrald. Vi danskere smider ca. 800 kg skrald ud per indbygger om året. På verdensplan er produktionen af plastik steget fra ca. 15 mio. tons i 1965 til 350 mio. tons i 2017. Plastik skader miljøet, fordi det primært bliver produceret af fossile brændstoffer (kul, olie og naturgas).

Sortering af affald

CO2-udledning forbundet med affald har en kolossal indvirkning på verdens klima. Hvis alle danskere sorterer alt husholdningsaffald, frem for at sende det til forbrænding, vil miljøet årligt blive sparet for 589.000 tons CO2-udledning. Når du sorterer dit affald, kan materialerne bruges igen og igen til at lave nye produkter, og det hjælper miljøet.