Klima_Somalia tørke_© Georgina Goodwin
footer-image.png

Jordens klima er i fuld gang med at ændre sig.  

Menneskers udledning af CO2 og andre drivhusgasser er ved at lave om på de grundlæggende vilkår for livet på vores planet.  

Kloden rundt stiger temperaturerne og vejret bliver mere ekstremt – og det gælder særligt i de lande, der i forvejen har mindst. Klimaforandringerne har direkte konsekvenser for millioner af mennesker i verdens fattigste lande. For dem er det ændrede vejr et spørgsmål om liv og død.  

Ødelæggende oversvømmelser skyller hjem og marker væk. Voldsom tørke tager livet af familiens afgrøder og husdyr, så børn og voksne sulter. Og flere livsfarlige storme jævner hele landsbyer med jorden igen og igen.

Støtte før, under og efter klimakatastrofen 

Verdens fattigste står altså i forreste række, når klimakrisens konsekvenser rammer. Og piger og kvinder er ofte særligt udsatte. 

Det vil vi gerne lave om på! 

Derfor støtter CARE kvinder og deres familier i kampen mod klimaforandringer og fattigdom.  

Vi yder akut nødhjælp til dem, der har mistet alt i klima- og naturkatastrofer. Og vi giver grøn og langsigtet udviklingshjælp, så kvinderne kan opbygge et godt og værdigt liv på trods af det ændrede klima. 

Cyclone in Mozambique_©Josh Estey/CARE.jpg
©Josh Estey/CARE

Grøn hjælp til selvhjælp 

Hjælpen kan se ud på mange måder, for klimakrisen rammer forskelligt alle steder. Sammen med kvinderne tænker vi nyt og finder de løsninger, der giver mening i lige netop deres situation.  

Det kan være klimasmarte køkkenhaver, der udnytter hver dråbe vand, så kvinderne kan sikre mad på bordet selv i tørre perioder. Eller træning i at dyrke afgrøder, der tåler at blive oversvømmet af havvand med jævne mellemrum. Eller måske et varslingssystem, der sender en besked til kvindens mobiltelefon, når der er voldsomt vejr på vej. 

Løsningerne er mange, men fælles for dem er, at de er grønne, langsigtede og bygger på princippet om, at den bedste hjælp er hjælp til selvhjælp. 

Sådan kan klimahjælpen se ud

  • Vand, mad, telte og anden nødhjælp i akutte katastrofer.
  • Klimasmarte køkkenhaver og familielandbrug.
  • Cashewtræer, der er modstandsdygtige i tørke.
  • Solcelledrevne komfurer.
  • Tørke- eller saltvandsresistente afgrøder. 
  • Vejrvarslinger på mobiltelefonen.

Sådan kan du støtte

køkkenhave header
Cashewtræ CARE
Solcellekøkken CARE mobile ©Jjumba Martin

Bliv klogere på klima

Få gratis klima-råd

Hvordan lever man klima-venligt?

Gratis nyhedsoverblik

Følg med i de vigtigste
klima-relaterede nyheder.

Klimaspørgsmål

Støt

Støt familier i kampen mod klimaforandringer

Støt