Hvad mener partierne om klima?
footer-image.png

Det siger regeringsgrundlaget

 

Regeringen ønsker at fremskynde udviklingen af grøn transport i Danmark frem mod 2030. Regeringen vil:
• Belyse effekterne af aftalen om grøn omstilling af vejtransporten med henblik på at gøre den mere effektiv i lyset af teknologiudviklingen. Her skal mulighederne for at øge ambitionerne på antallet af rene elbiler undersøges.
• Sætte yderligere handling bag fremme af nulemissionslastbiler med afsæt i puljen til drivmiddelinfrastruktur til tung vejtransport fra Infrastrukturforliget i 2021. Det skal f.eks. fremme omlægning af flåder og opsætning af ladestandere.

   Helt enige  

Radikale Venstre, SF, Kristendemokraterne, Frie Grønne, Enhedslisten og Alternativet

   Enige

Venstre

   Uenige

Socialdemokratiet og Det Konservative Folkeparti

   Meget uenige

Nye Borgerlige*, Liberal Alliance* og Dansk Folkeparti

   Ved ikke

Moderaterne* og Danmarksdemokraterne*

   A. Socialdemokratiet

Det er afgørende med en grøn omstilling af transportsektoren, så vi kan realisere vores klimamål. Derfor har vi lavet et markant grønt gearskifte, hvor vi sikrer flere elbiler ved at omlægge registreringsafgiften for person- og varebiler, så den også baseres på bilens CO2-udledning. Vores ambition er mindst 1 million grønne biler i 2030. Vi har også stillet krav til grønne brændstoffer og sørget for at de benzin- og dieselbiler, der allerede er på vejene, bliver mere klimavenlige.

   B. Radikale Venstre

Ja. Det kan ikke siges meget kortere. Det er radikal politik, at vi skal stoppe for salget af nye benzin- og dieselbiler i 2025 og tilsvarende stoppe for salget af plug-in-hybridbiler senest i 2030. Når der sælges en ny bil, vil den være på vejene de næste 10-15 år. Derfor vil 2025 være sidste chance, hvis vi skal nå vores mål om klimaneutralitet allerede i 2040.

   C. Det Konservative Folkeparti

Det Konservative Folkepartis politik er et stop for salg af nye benzin- og dieselbiler i 2030. Vi mener dog ikke, at det er realistisk med et stop allerede i 2025, men vi vil gøre det billigere at købe elbiler, så skiftet til elbiler sker så hurtigt som muligt. Vi foreslår derfor, at elbiler kun pålægges halv registreringsafgift i 2030, så vi ikke bliver straffet for at vælge en klimavenlig bil.

   D. Nye Borgerlige

Udfasningen af benzin- og dieselbiler sker gennem teknologisk udvikling, og markedet skal selv løse problemet. Elbiler vil med tiden tage over, i takt med at de bliver rentable, og folk får råd til dem. Nye Borgerlige ønsker at fjerne registreringsafgiften for alle biler, herunder elbiler.*

   F. SF - Socialistisk Folkeparti

SF mener, at nysalg af benzin- og dieselbiler bør stoppes i 2025. Det er en forudsætning for at indfri SF’s ambition om, at Danmark skal være klimaneutral i 2040, for de biler som sælges nu, vil køre på vejene i mindst 10-15 år.

   I. Liberal Alliance

Det er dyrt at købe bil i Danmark. Den høje registreringsafgift indskrænker den enkeltes handlemuligheder, bremser mobiliteten og gør transporten mindre sikker. Derfor skal afgiften helt væk, så danske familier får adgang til mere miljøvenlige biler, større sikkerhed og mere frihed.*

   K. Kristendemokraterne

cJa ud fra en teknologineutral tilgang dvs. styrkelse af forskning, så vi ikke fokuserer så ensidigt på elbiler, men hele tiden udvikler nye initiativer til at sikre nye transportformer, så salg af nye benzin- og dieselbiler stoppes.

   M. Moderaterne

Moderaterne har ingen konkret politik på området.*

   O. Dansk Folkeparti

El- og brintbiler udvikles i disse år så hurtigt, at den teknologiske udvikling om få år vil sikre, at benzin- og dieselbiler bliver udkonkurreret. Det er godt. Men vejen bort fra fossile brændselsmotorer skal ske med frivillige valg – ikke med forbud mod salg af benzin- og dieselbiler. En ny bil er en stor investering for mange familier. Derfor skal den grønne omstilling i transportsektoren ikke realiseres med forbud og stok, men med udvikling og positive incitamenter.

   Q. Frie Grønne

I Frie Grønne foreslår vi, at det fra 2023 ikke længere skal være muligt at sælge nye benzin- og dieselbiler. Vi bør stoppe salget så hurtigt, vi kan, så vi får udfaset benzin- og dieselbiler hurtigst muligt. Siden vi skal af med fossile brændsler fuldstændigt, er hybridbiler ikke en ok overgangsløsning, men derimod en forsinkelse af rettidig og nødvendig omstilling.

   V. Venstre

Venstre har et mål om, at der skal være en million grønne biler på de danske veje i 2030. For at nå det skal vi bruge markedsdrevne løsninger og ikke forbud. Frem for at forbyde salg af benzin- og dieselbiler tror vi det er langt bedre at øge efterspørgslen for de grønne biler ved eksempelvis at investere i infrastrukturen og gøre det favorabelt at køre grønt.

   Æ. Danmarksdemokraterne

Partiet har ingen konkret politik på området.*

   Ø. Enhedslisten

Enhedslisten vil forbyde salget af benzin- og dieselbiler i 2025. Samtidig mener vi, at skatterabatten til pluginhybdridbiler skal skrottes. Vi skal kun have grønne biler på vejene – og i øvrigt prioritere kollektiv transport, tog og cykling langt mere.

   Å. Alternativet

En bil holder omkring 15 år, så de benzin- og dieselbiler der anskaffes i 2022 kan først forventes, at være væk igen i 2037. Hvis vi vil være klimaneutrale i 2040 og have benzin- og dieselbilerne væk fra vejene i 2040, er det altså allerede i 2025, at vi skal stoppe med at indregistrere benzin- og dieselbiler i Danmark. En afgiftsstruktur bør afspejle dette, og den nuværende bilafgiftsaftale hvor der også gives rabat på hybrid-biler bør åbnes og genforhandles.

*Partiet har ikke selv svaret på spørgsmålet. Besvarelserne er derfor så vidt muligt indhentet af CARE via offentligt tilgængelige kilder, der fremgår som links i teksten.

Download en grafik, der viser alle partiernes holdninger til spørgsmålet her.