Om os Hero ©Josh Estey
footer-image.png
CARE er en grøn udviklings- og nødhjælpsorganisation
CARE er en grøn udviklings- og nødhjælpsorganisation

HVEM ER VI?

CARE er Danmarks grønne udviklings- og nødhjælpsorganisation

CARE er en grøn udviklings- og nødhjælpsorganisation

CARE støtter verdens fattigste og mest klimaudsatte mennesker i at skabe sig et godt og værdigt liv. Vi arbejder med klimatilpasning, uddannelse, akut nødhjælp og hjælp til selvhjælp, og vi er til stede både før, under og efter katastrofen.

CARE har fire fokusområder

Klimatilpasning

Vi hjælper med tilpasning til klimaforandringer. Alt fra uddannelse i nye afgrøder til landbrug med naturlige bakterier.

Innovation

Vi udvikler innovative løsninger, der fokuserer på at hjælpe mennesker – de skal være lokalforankrede og fremtidsholdbare.

Partnerskab

Vi arbejder med lokale organisationer og innovative virksomheder for at gøre den største forskel i lokalsamfundene.

Nødhjælp

Vi yder både akut og langsigtet nødhjælp til de mennesker i Afrika og Sydøstasien, der er allermest udsatte for klimakatastrofer.

CARE flag
CARE flag

Organisationen

Om CARE

CARE flag

CARE Danmark blev oprettet i 1987 som en selvstændig fond. CARE Danmarks sekretariat ligger i København, og Direktør Rasmus Stuhr Jakobsen står i spidsen for den daglige ledelse. 

Hos CARE Danmark arbejder vi for en grøn og retfærdig verden.

Etik i CARE Danmark
Etik i CARE Danmark

Etik

Ansvarlighed og transparens

Etik i CARE Danmark

Vi sikrer kvalitet og standarder i vores arbejde gennem principper og retningslinjer, ligesom vi bekæmper korruption, misbrug og uretmæssig adfærd.

Du kan rapportere uretmæssig adfærd via denne side.

Job i en NGO
Presse i CARE Danmark
Reports_teaser.jpg
Mobile penge i stedet for nødrationer
Vision og mission for CARE Danmark
CARE og Walt Disney
CAREs partnere