Virksomhedsmedlem
footer-image.png

Hvorfor CARE?

I verdens fattigste lande har klimakrisen og det ekstreme vejr katastrofale konsekvenser. Tørker, storme og oversvømmelser slår husdyr ihjel, ødelægger høsten, jævner hjem med jorden og skaber voldsomme konflikter om jord og vand. Det rammer især kvinderne hårdt. Kvinderne er i forvejen mest udsatte og kæmper allerede mod sult, fattigdom og ulighed, og med klimakatastroferne har kvinderne fået endnu en fjende i kampen for at overleve.


Vi støtter kvinderne i klimakrisens brændpunkter, fordi de er nøglen til en bedre fremtid. Ved at styrke kvinderne med klima-smart landbrug, uddannelse og politisk indflydelse støtter vi dem i deres kamp for at kunne overleve klimakatastroferne og samtidig bekæmpe den grundliggende ulighed. På den måde skaber kvinderne varig forandring og en fremtid uden sult og fattigdom for både sig selv og deres børn.

Der er brug for mere økonomisk støtte til kvinderne i klimakrisens frontlinje. Med støtte fra jeres virksomhed kan I være med til at give en kvinde de nødvendige redskaber, så hun både nu og i fremtiden kan give sine børn mad, vand og en værdig fremtid uden sult og fattigdom på trods af klimakatastrofer.

Skatte- og fradragsregler

CAREs virksomhedsaftaler indeholder en række reklamemæssige ydelser og er derfor fuldt fradragsberettigede.

Finansiering af eksempelvis en spare-låne-gruppe til 10.000 kroner kan derfor trækkes fra som reklameomkostning.

Den momsmæssige vurdering er den samme som den skattemæssige vurdering  og følger derfor denne. For mere information se SKATs momsvejledning

Foretrækker din virksomhed i stedet at foretage en donation, er bidraget fradragsberettiget efter Ligningsloven. Der kan fratrækkes 17.700 kroner i 2023.