Hvad mener partierne om klima?
footer-image.png

Det siger regeringsgrundlaget

 

Klimabelastningen fra importerede varer nævnes ikke i grundlaget. Dog står der, at "regeringen vil undersøge konsekvenserne af at opsætte et mål for CO2e-aftrykket for det danske forbrug."

   Helt enige

Radikale Venstre, Kristendemokraterne, Moderaterne*, Frie Grønne, Enhedslisten og Alternativet

   Enige

Socialdemokratiet, Det Konservative Folkeparti, SF og Venstre

   Meget uenige

Nye Borgerlige* og Dansk Folkeparti

   Ved ikke

Liberal Alliance* og Danmarksdemokraterne*

   A. Socialdemokratiet

Ja. Danmark har et af de højeste klimaaftryk per indbygger. Derfor har vi brug for at reducere den forbrugsbaserede udledning i Danmark massivt. Vi er i gang. Vi har afsat 9 mio. Kr. til at lave et klimamærke, som gør det lettere at træffe de grønne valg, når vi køber ind. Vi har afsat 4 mia. kr. til bl.a. udskiftning af olie- og gasfyr. Vi har sat en ambition om 1 mio. grønne biler i 2030. Vi har indført affaldssortering i 10 affaldstyper og et forbud mod udlevering af gratis bæreposer og tynde plastikposer.

   B. Radikale Venstre

Vi er langt i den grønne omstilling i Danmark og de mange store grønne aftaler, der er indgået, vil give danskerne adgang til sikker, grøn og billig energi. Men vores produktion og vores forbrug sætter stadig store spor uden for Danmark. Vores globale klimapåvirkning er blandt de største i verden og forbruget fra hver dansker udleder næsten 11 ton CO₂ årligt. Den globale klimakrise kræver at vi tager livtag med vores udledninger rundt om i verden, og sætter ambitiøse reduktionsmål for vores forbrug.

   C. Det Konservative Folkeparti

Det er bare ikke et problem, som vi kan løse i Danmark alene. Vi skal her bruge EU-samarbejdet til at sørge for, at produktionen i hele EU foregår bæredygtigt. Det gøres bl.a. ved indførelsen af taksonomiforordningen i EU, som stiller krav til bæredygtighed i alle led af virksomheders produktion. Formålet er at kunne skelne mellem bæredygtige og ikke-bæredygtige investeringer for at sikre, at flere virksomheder investerer bæredygtigt.

   D. Nye Borgerlige

Nye Borgerlige mener, at skatter og afgifter er et ineffektivt og gammeldags værktøj, der ikke vil løse de problemer, vi står overfor. Partiet mener desuden, at klimaafgifter og toldmure i sidste ende vil ramme de svageste i samfundet hårdest.*

   F. SF - Socialistisk Folkeparti

SF bakker op om den klimatold, EU Kommissionen har foreslået, og mener derudover, at vi i Danmark bør begrænse importen af biomasse og fodersoja. Initiativer, der sigter mod at mindske klimabelastningen af de varer, vi importerer, bidrager til at lægge pres på både udenlandske virksomheder og andre lande ift. at gennemføre en grøn omstilling. Det er et godt redskab, der bør fokusere på de typer af varer, som har de største udledninger, da det ellers let kan blive et administrativt tungt system.

   I. Liberal Alliance

Partiet har ingen konkret politik på området.*

   K. Kristendemokraterne

Vi lægger stor vægt på udviklingen af og den faktiske udførelse af partnerskaberne med erhvervslivet. Samarbejdet i EU om at mindske klimabelastning på importvarer skal styrkes yderligere – det er for uforpligtende i handelsaftaler i dag.

   M. Moderaterne

Danmark skal arbejde for, at EU sætter ambitiøse mål, og EU skal presse på for, at resten af verden følger med. EU bør bruge sin position som verdens største handelsblok til at forfølge klimapolitiske mål, f.eks. ved at lade toldsatserne afspejle importvarernes samlede CO2-aftryk. På individniveau skal et nyt, obligatorisk CO2-mærke hjælpe os til at være kritiske forbrugere, der køber ind på et klimaoplyst grundlag. Ved brug af moderne blockchain-teknologi skal vi udvikle et ’klima-aftryksmærke’.*

   O. Dansk Folkeparti

Den grønne omstilling handler ikke om at have dårlig samvittighed, hvis man tager en rejse til syden eller spiser en rød bøf. Den handler slet ikke om at producere eller forbruge mindre, men derimod om at forbruge på en smartere måde. Dansk Folkeparti ønsker en markedsorienteret tilgang til klima- og energipolitikken. Vi er derfor tilhængere af EUs kvotehandelsystem (ETS), der sikrer konkurrence blandt industrivirksomheder og på den måde favoriserer dem, der kan producere til det laveste CO2-aftryk.

   Q. Frie Grønne

En større og større del af de udledninger, Danmark er skyld i, finder sted i udlandet og er knyttet til vores import. Frie Grønne har flere gange foreslået, at vi skal have en klimalov 2.0, som også sætter mål for hvordan og hvor meget vi skal reducere vores forbrugsudledninger med. Det skal blandt andet ske gennem en CO2-skat på forbrug, skrappere krav til produkters levetid og solid grøn strategi for offentlige indkøb. Vi skal forbruge mindre og dermed mindske vores klimabelastning.

   V. Venstre

Det er helt afgørende, at Danmark går forrest i den grønne omstilling, og inspirerer andre lande til klimahandling og højere ambitioner. Som et grønt foregangsland har vi et moralsk ansvar for at hjælpe andre lande med omstillingen. Klimakrisen løses nemlig ikke kun i Danmark med snæversynet klimanationalisme. Vi skal i stedet tage et ansvar for at reducere den globale CO2-udledning.

   Æ. Danmarksdemokraterne

Partiet har ingen konkret politik på området.*

   Ø. Enhedslisten

Vi bliver nødt til at reducere udledningerne fra vores forbrug og de varer, vi importerer. Selvom de ikke lige nu tæller med ift. klimalovens mål, så har vi som rigt land en forpligtelse til at reducere vores klimaaftryk, særligt set i lyset af, at vi udleder rigtig meget per indbygger. Derfor ser vi i Enhedslisten meget gerne, at der sættes et mål for at reducere udledningerne fra forbrug af importerede varer – og at vi politisk sætter gang i initiativer til at reducere udledningerne.

   Å. Alternativet

Der skal tages alle de initiativer som der overhovedet kan for at mindske vores klimaaftryk. En ensartet generel CO2-afgift er en del af den pakke, men pakken bør og skal også kombineres med en EU-told, som heldigvis allerede er på bordet hos EU-kommissionen.

*Partiet har ikke selv svaret på spørgsmålet. Besvarelserne er derfor så vidt muligt indhentet af CARE via offentligt tilgængelige kilder, der fremgår som links i teksten.

Download en grafik, der viser alle partiernes holdninger til spørgsmålet her.