Innovative projekter og langsigtet udvikling
footer-image.png

Regnen falder ikke mere som den plejer, og når den gør, kommer der alt for meget af den. Områder, der før var sikre, bliver nu oversvømmet flere gange om året. Og hvor der før var god plads, kappes mange mennesker nu om de samme ressourcer.

Friske øjne på nye problemer 

Klimaforandringerne vender op og ned på livsvilkårene overalt på kloden, og for mennesker i verdens fattigste lande kan det have livstruende konsekvenser.  

De måder at leve og dyrke jorden på, som har sikret folks overlevelse gennem generationer, virker pludseligt ikke mere. Høsten fejler, brønde tørrer ud og mange har ikke andet valg end at forlade hus og hjem og forsøge at opbygge en ny tilværelse et andet sted. Men det skaber nye konflikter. 

Intet er med andre ord, som det plejer. 

Derfor har vi i CARE gjort innovation til en central del af vores udviklings- og nødhjælpsarbejde. 

Sammen med de mennesker, vi støtter, ser vi på udfordringerne med friske øjne og finder de løsninger, der fungerer bedst i deres nye virkelighed – også, hvis det kræver at gå helt nye veje. 

Ny teknologi og lavpraktiske løsninger 

Nogle gange kan det være ny teknologi, der giver mulighed for at løse problemet – som for eksempel digitale vejrvarslinger på mobiltelefonen eller solcelledrevne komfurer i flygtningelejre.  

Andre gange kan den smarteste og mest innovative løsning være så lavpraktisk som en mobil køkkenhave bestående af en plastikbeholder med jord og planter, der kan flyttes ved behov. 

Af og til kan løsningen være både teknologisk og lavpraktisk – som for eksempel en biogasgenerator, der laver møg fra husdyr om til grøn strøm, varme og gødning, som kan sælges for en ekstra indtægt.  

Fælles for alle vores innovative projekter er, at de er bæredygtige, langsigtede og udviklet sammen med de mennesker, der skal bruge dem.  

Sådan kan innovativ udviklingshjælp se ud

  • Biogasgenerator, der omdanner møg til strøm og kompost.
  • Solcelledrevne komfurer i flygtningelejre. 
  • Klimasmarte køkkenhaver i tørkeramte områder.
  • Digitale vejrvarslingssystemer.
  • Mangrovetræer, der sikrer kyster mod oversvømmelse.

Sådan kan du støtte

Doner biogas og hjælp familier i verdens fattigste lande
Solcellekøkken CARE mobile ©Jjumba Martin
køkkenhave header
Støt

Giv grøn energi til familier i verdens fattigste lande

Giv et bidrag