Pressemeddelelse

I 2009 forpligtede 23 rige lande, inklusive Danmark, sig til at betale klimabistand til verdens fattigste og mest klimaudsatte lande. Aftalen var, at de rige lande fra 2020 skulle betale samlet 100 milliarder dollars årligt i klimabistand. Helt centralt var også, at klimabistanden skulle betales i tillæg til udviklingsbistanden.

De rige lande har allerede erkendt, at de ikke betaler det fulde beløb. Nu dokumenterer en ny rapport fra CARE for første gang, at den del af klimabistanden, som de rige lande betaler, stik imod aftalen alligevel er finansieret med penge fra udviklingsbistanden. Blot 6 % af klimabistanden er penge, som er givet udover FN-målet for almindelig udviklingsbistand, mens de resterende 94 % reelt ikke er ekstra støtte.

Kan få store konsekvenser for global udvikling

”Det er et alarmerende tal, der burde få alle regeringsledere i de pågældende rige lande til at reagere prompte. For det første er det moralsk under al kritik at lade verdens fattigste i et land betale for klimaindsatsen i et andet fattigt land. Samtidig har det enorme konsekvenser for den globale udvikling og stabilitet,” siger Rasmus Stuhr Jakobsen, direktør i CARE, og uddyber:

”Når klimabistanden betales med udviklingsbistand, betyder det, at der dermed mangler penge til udviklingsindsatser som eksempelvis sundhed, uddannelse, kvinders rettigheder og fattigdomsbekæmpelse, som er helt afgørende for, at vi opfylder verdensmålene,” siger Rasmus Stuhr Jakobsen.

FN’s klimapanel bakker op

Hans udtalelse bakkes op af FN’s klimapanel, der i den seneste klimarapport fastslog, at klimabistanden skal være nye penge, da det ellers vil ske på bekostning af udviklingsindsatserne, som skal realisere verdensmålene -som, hvis de ikke opfyldes, også øger sårbarheden og påvirker modstandskraften overfor klimakatastrofer:

“A key agreement was that climate financing should be ‘new and additional’ and not at the cost of SDGs. Resources prioritising climate at the cost of non-climate development finance increases the vulnerability of a population for any given level of climate shocks, and additionality of climate financing is thus essential.” (IPCC, 2022).”

Danmark er ikke foregangsland

Danmark er blandt de 23 rige lande, der har forpligtet sig til at betale klimabistand. Men der er desværre ikke meget foregangsland over måden, Danmark finansierer sin klimabistand på.

”Vi betaler blot halvdelen af den klimabistand, vi skal, og det, vi betaler, er næsten helt finansieret med almindelig udviklingsbistand. Rapporten viser, at Danmark i årene lige efter klimatopmødet COP15 faktisk gav ekstra klimabistand, som vi skulle, men hvis vi zoomer ind på de danske forhold lige nu, så er 98% af den danske klimabistand i 2022 betalt med udviklingsbistand. Det er langt fra godt nok, for vores økonomi står på trods af coronakrisen bomstærkt,” siger Rasmus Stuhr Jakobsen og afslutter:

Quote
”Både Norge og Sverige viser vejen og betaler deres klimabistand med nye penge. Danmark bør følge trop og betale sin klimagæld,”