Mobile penge i stedet for nødrationer

Rapporter

Loss and Damage (2023)
En rapport der præsenterer de alvorlige konsekvenser af klimakatastrofer verden over og tager pulsen på rige landes ansvar.

Hollow Commitments (2023)
En rapport som analyserer rige landes planer for international klimafinansiering, som desværre ikke giver sikkerhed for imødekommelse af forpligtelsen til at bidrage med at finansiere 100 milliarder amerikanske dollars årligt til de fattige lande.

Seeing Double (2023)
En rapport der viser, at størstedelen af de rige landes klimafinansiering mellem 2011 og 2020 er taget direkte fra den almindelige udviklingsbistand, trods løfter om ekstra støtte.

NATO kan føre an i den grønne omstilling (2022)
Et policy brief som argumenterer for, at klima bør indtænkes i NATOs arbejde, og at det er vigtigt at forebygge klimarelaterede konflikter.

Danmark betaler ikke sin klimabistand (2022)
Et policy brief som dokumenterer, at Danmark ikke længere lever op til internationale klimaaftaler, da næsten al klimabistand tages fra den fattigdomsorienterede udviklingsbistand.

Climate Adaptation Finance: Fact or Fiction? (2021)
Rapporten dokumenterer, at rige lande i stort omfang overdriver den støtte, de giver til klimatilpasning i udviklingslande.

Klimaforandringernes konsekvenser for Danmark (2019)
En rapport som forklarer, hvordan klimaforandringer i andre lande vil påvirke Danmarks samfund og økonomi.

Klimaforandringernes konsekvenser for Danmark - anbefalinger (2019)
Anbefalinger baseret på ovenstående rapport. Indeholder 20 anbefalinger til danske virksomheder og politikere om, hvordan Danmark bedst undgår klimaforandringernes konsekvenser.

Kvinder og piger i katastrofer DK (2018)
Rapporten belyser, at kvinder og piger er langt mere udsatte end mænd fokuserer på de særlige og alvorlige udfordringer, kvinder og piger står over for under katastrofer og giver indsigt i behovet for kønsfølsom nødhjælp.

Women and girls in emergencies ENG (2018)
En engelsksproget version af rapporten “Kvinder og piger i katastrofer”.

Fleeing Climate Change (2016)
En rapport der kaster lys over migrationsmønstre som følge af klimaforandringer og de sociale udfordringer forbundet hermed. Advarer om, at klimaforandringer kan forårsage 250 millioner permanente flygtninge inden 2050.

Fleeing Climate Change - Executive Summary (2016)
En kort sammenfatning af hovedresultaterne og anbefalingerne i rapporten “Fleeing Climate Change”.

Årsberetninger (Annual reports)

Regnskab i CARE Danmark