Etik i CARE Danmark
footer-image.png

Rapporter uretmæssig adfærd

Som en del af CARE International både ønsker og er vi forpligtet til at forebygge og korrigere svig, misbrug, diskrimination, seksuel chikane og kønsbaseret vold, udnyttelse, misbrug, støtte til terrorisme og anden uretmæssig adfærd.

Hvis du har mistanke om eller har oplevet uretmæssig adfærd, opfordrer vi dig til at dele enhver bekymring, du måtte have via denne hotline, CARE Line

CARE Line

Enhver CARE-medarbejder eller frivillig, partner, sælger, programdeltager eller anden ekstern part kan bruge denne tjeneste til at rapportere uretmæssig adfærd. Rapporter uretmæssig adfærd her.

Principper i CARE Danmark
Header © Evelyn Hockstein Billede ovenfor © Jakob Dall

Sådan indsamler vi penge

Som NGO holder vi vores indsamlingsudgifter så lave som muligt. Vi koncentrerer vores engagement om de områder, som vi ved er mest effektive, og vi optimerer løbende.

Vores indsamlinger foregår i overensstemmelse med Indsamlingsnævnets regler for god indsamlingsskik, og vi er medlem af indsamlingsorganisationernes brancheorganisation ISOBRO. Vi indsamler primært gennem print-, digitale-, hvervning- og virksomhedsaktiviteter.

Du kan derfor opleve, at vi ringer til dig fra hemmeligt telefonnummer. Det gør vi for at udbrede kendskabet til og engagere flere i vores arbejde. Vores telemarketingaktiviteter bygger på almindelige principper for god indsamlingsskik i overensstemmelse med ISOBROs indsamlingsetiske retningslinjer, dansk etik og moral og gældende dansk lovgivning.

Sådan sikrer vi ansvarlighed og transparens

De penge, som vi samler ind, skal gå til vores udviklingsarbejde og ikke havne i de forkerte lommer. Vi fordømmer, slår hårdt ned på og har skarpe holdninger til korruption. Vi arbejder ud fra fastlagte principper og procedurer imod korruption, og vi er åbne om de få sager om uregelmæssigheder, mangelfuld dokumentation og korruption, der næsten er umulige at undgå.

CARE Danmark er medlem af Etisk Handel Danmark (tidligere Dansk Initiav for Etisk Handel), som samler danske virksomheder og organisationer for i fællesskab at finde balancerede løsninger i forhold til etisk handel.

Det betyder, at vi har forpligtet os til at implementere og forankre etisk handel i vores egen organisation og i globale værdikæder samt iværksætte tiltag for løbende at forbedre arbejds- og miljøforhold.

Etik i programlandene

  • CARE arbejder tæt sammen med lokale partnere i programlandene. På den måde sikrer vi, at arbejdet sker på de lokales præmisser, og at resultatet er bæredygtigt. Men det indebærer en risiko i verdens fattigste lande, hvor vores lokale partnere ikke har en lang uddannelse og regnskabserfaring. Derfor kan de have svært ved at leve op til vores mange krav om dokumentation og rapportering.

  • CARE uddanner alle nye partnere, men det er ikke altid nok. Kræver vi for meget af vores partnere, kan vi slet ikke arbejde der, hvor der er allermest brug for vores hjælp.

  • CARE Danmark ønsker at have en gennemsigtigt organisation, derfor lægger vi alle sager om uregelmæssigheder, mangelfuld dokumentation og svindel med bistandskroner på hjemmesiden.