HKH prins Joachim er protektor for CARE
footer-image.png

Det er en vigtig del af rollen at besøge CAREs programlande og få et indblik i det udviklingsarbejde, som CARE laver, og de resultater, der hjælper nogle af verdens fattigste til at kunne klare sig selv.

"Som mangeårig protektor for CARE har jeg med egne øjne set, at det nytter. Hjælpen kommer frem, og det er langtidsholdbart og bæredygtigt, når det, der ydes, ikke er almisser, men hjælp til selvhjælp," siger Prins Joachim.

På sine rejser med CARE har prinsen mange gange set, hvordan CARE arbejder med at ruste lokalbefolkninger mod klimaforandringerne og de udfordringer, som de bringer med sig:

Prins Joachim er protektor
Header © CARE Danmark Billede ovenfor © Steen Brogaard

"Klimaforandringerne er en udfordring for alle, der lever af at dyrke jorden. Men for dem, der lever i ekstrem fattigdom, er det ændrede klima en direkte trussel mod deres eksistens. De er helt afhængige af deres beskedne høst, og de har ingen reserver at tage af, når det går galt, og katastrofen sætter ind."

"Det betyder, at millioner af børn, kvinder og mænd i verdens mest sårbare samfund hver dag må gå sultne i seng. Men det behøver ikke at være sådan. For det er muligt at sætte ind med forebyggende hjælp og mindske de negative konsekvenser af klimaforandringerne. Men det kræver, at vi agerer, og at vi gør det nu – før katastrofen indtræffer," siger Prins Joachim.