FN verdensmålene og CARE
footer-image.png

Konkret betyder det, at vi særligt fokuserer på verdensmål 13 om at bekæmpe klimaforandringer og deres konsekvenser - vi betragter os selv som et udviklingslaboratorium for innovative løsninger på verdensmål 13. Det er derfor også klimavinklen, vi lægger ned over de fem andre verdensmål, CARE Danmark særligt fokuserer på:

Selvom vi har udvalgt de seks af verdensmålene, vi særligt bidrager til, betragter vi FN verdensmålene som en samlet køreplan for, hvordan vi opnår en bæredygtig verden. Vi bruger derfor også verdensmålene som en overordnet ramme for og et konkret redskab i vores arbejde.

CAREs arbejde med verdensmålene
© Karin Schermbrucker / CARE

Verdensmålene er et redskab i vores arbejde

Med verdensmålene får vi nemlig en masse forærende. Ud over 17 mål, 169 delmål og 244 globale indikatorer, får vi også nogle grundlæggende principper, der går igen, uanset hvilke af målene, der konkret arbejdes med. Vi har derfor valgt at lade disse principper være styrende for vores arbejde. Det drejer sig særligt om princippet om at fokusere på dem, der er længst fra at nå målene (’leave no one behind’), som typisk er de fattigste og mest marginaliserede mennesker; men også princippet om bæredygtighed, der sikrer, at menneskelig og økonomisk udvikling sker inden for rammen af klodens begrænsede ressourcer.

De 17 verdensmål CARE Danmark
© Karin Schermbrucker / CARE

Verdensmålene giver os en fælles vision

Men verdensmålene giver os mere endnu. De giver os en fælles vision for, hvor vi vil hen med verden. De giver os lovning om, at vores regeringer vil kæmpe for at nå målene. Vi kan ikke blive ved med at gå på den samme sti og tro, den fører os i en anden retning, end den hidtil har gjort. Hvis vi skal nå målet om en bæredygtig verden, må vi gøre ting anderledes, end vi hidtil har gjort.

Quote
”Med verdensmålene får vi en forandringsagenda: Business as usual is not an option.”

Derfor har vi lagt en plan for, hvordan vi som arbejdsplads og organisation bedst bidrager til verdensmålene - og i den forbindelse taget stilling til, hvad vi selv skal gøre anderledes, end vi plejer. Samtidig skubber vi også på for, at regeringer – både den danske regering og regeringerne i de lande, vi er til stede i - løfter deres del af ansvaret for, at vi når FN Verdensmålene. Det gør vi blandt andet ved at styrke civilsamfund i at holde deres regeringer op på de løfter, de med vedtagelsen af verdensmålene har givet om en bæredygtig verden i 2030.

Hvad er FN's Verdensmål?

  • De 17 verdensmål blev vedtaget på FN’s årlige generalforsamling i 2015 og trådte i kraft i 2016. Verdensmålene danner rammen for den globale udviklingsindsats frem til 2030.
  • De 17 verdensmål forpligter alle FN’s medlemslande til at afskaffe fattigdom og sult i verden, reducere ulighed, sikre god uddannelse og bedre sundhed til alle, anstændige jobs og mere bæredygtig økonomisk vækst.
  • Verdensmålene består af 17 konkrete mål og 169 delmål med målsætninger. For hvert delmål er der indikatorer, som landene hvert år skal rapportere på.
  • De 17 verdensmål gælder for alle lande – både rige og fattige – og tager højde for landenes forskellige udgangspunkt.
  • Verdensmålene hedder på engelsk Sustainable Development Goals, men omtales også ofte som Global Goals eller blot forbogstaverne, SDG.
  • FN’s 17 Verdensmål bygger videre på de tidligere verdensmål, de såkaldte Millenium-mål. Millenium-målene bestod af 8 mål, og varede fra perioden 2000-2015.