A – Socialdemokratiet

Socialdemokratiet vil skrue op for tempoet i den grønne omstilling. Derfor vil vi gøre Danmark fri af fossile brændsler allerede i 2045, og ikke først i 2050, som målet er i dag.

B – Radikale Venstre

Vi skal være netto-nuludledere i 2045.
Som grønt foregangsland har vi en særlig forpligtelse til at vise vejen for andre. Vi har allerede gjort vind til en af de billigste energiformer.

C – Det Konservative Folkeparti

Vi vil skal være et lavemissionssamfund med netto-nuludledninger i 2050, og så skal vi overholde Parisaftalen om at arbejde på at begrænse temperaturstigningen til 1,5 grader.

D – Nye Borgerlige

Danmark skal sætte mål for CO2-reduktion, som er på niveau med de lande, vi konkurrerer med. Danmark skal ikke ”gå foran” med større reduktionsmål end andre lande.*

E- Klaus Riskær Pedersen

Danmark skal arbejde for at blive 100% CO2 neutral i 2040.
Energieffektivisering skal bære de første 25-30%.
Danmark skal investere massivt i eksport af viden og teknologier.

F – SF, Socialistisk Folkeparti

Danmark skal være klimaneutralt eller bedre fra 2040 og frem.

I – Liberal Alliance

Netto Nul-Udledning i 2050, som aftalt ifm. energiaftalen fra juni 2018 og i henhold til Parisaftalen.

K – Kristendemokraterne

Vækst er ikke en del af løsningen men ofte en del af problemet. Via moderne teknologier kan vi tænke miljørigtigt, og skabe gode rammer for en sund vækst for både natur, dyreliv, industri og landbrug.

O – Dansk Folkeparti

Partiet mener, at vi skal se, hvad vi kan gøre i Danmark for at reducere og med tiden helt fjerne vores udledning af klimagasser. Partiet mener, at Danmark skal leve op til Parisaftalen*

P – Stram Kurs

Partiet mener ikke, vi kan gøre meget i Danmark, for CO2-forurening sker på verdensplan, og andre lande som Kina, Indien og USA vil ikke være med.*

V – Venstre, Danmarks Liberale Parti

Regeringens mål er bl.a., at vi i 2030 skal have 55 pct. vedvarende energi, og at vi i 2050 skal have netto nul-udledning. Desuden skal kul være udfaset af vores elforsyning senest i 2030.

Ø – Enhedslisten, De Rød-Grønne

Danmark skal være et nul-missionsland senest i 2040 og reducere vores samlede udledninger med mindst 70% i 2030 ift. 1990.

Å – Alternativet

Vi skal være fossilfri og have omstillet samtlige sektorer til minimal klimabelastning inden 2035 hvis vi reelt skal være et ambitiøst grønt land. Senest i 2040 skal vi være helt CO2-neutrale.

 

* Svarene er indhentet af CARE via offentligt tilgængelige kilder.