Hvad mener partierne om klima?
footer-image.png

Hvad mener partierne egentlig om klimaet?

Vi har været i tvivl. Det tænker vi, at andre også kan være. Derfor har vi stillet alle partierne 10 spørgsmål om centrale klimapolitiske emner.

Her på siden kan du læse, hvad partierne har svaret. Du kan se alle svarene for hvert parti for sig, eller du kan se, hvad alle partier har svaret til de enkelte spørgsmål.

De svar, du kan se, er partiernes egne svar. De har selv haft mulighed for at skrive, præcis det, de mener. Vi har altså ikke fortolket på svarene fra partierne.

Tre partier har dog ikke svaret på vores spørgsmål, nemlig Dansk Folkeparti, Nye Borgerlige og Stram Kurs. For de fire partier, har vi forsøgt at finde svar på vores spørgsmål via partiprogrammer og udtalelser i Folketinget eller til medierne.

Vi håber, du får et rigtigt godt klimavalg!

10 spørgsmål om klimapolitiske emner

Spørgsmål

Hvad skal Danmarks langsigtede klimamål være? (Se svar)

Danmarks udslip af drivhusgasser forventes i 2020 at være 43,6 millioner tons CO2-ækvavivalenter. Hvor stort vil udslippet være i 2030 hvis partiets politik gennemføres? (Se svar)

Skal Danmark have en klimalov, som indebærer, at klimahensyn skal integreres i alle relevante politikker, og at der fastsættes bindende CO2-budgetter for Danmarks udledning af drivhusgasser i perioder på 5 år? (Se svar)

Hvad er partiets tre vigtigste forslag til at nedbringe udslippet af drivhusgasser fra energiforsyning og energiforbrug -og hvor stor effekt forventer partiet? (Se svar)

Hvad er partiets tre vigtigste forslag til at nedbringe udslippet af drivhusgasser fra transporten –og hvor stor effekt forventer partiet? (Se svar)

Hvad er partiets tre vigtigste forslag til at nedbringe udslippet af drivhusgasser fra landbruget –og hvor stor effekt forventer partiet? (Se svar)

Hvad er partiets tre vigtigste forslag til at nedbringe udslippet af drivhusgasser fra danskernes forbrug af fødevarer og flyrejser – og hvor stor effekt forventer partiet? (Se svar)

Hvor mange penge skal Danmark bruge om året på at understøtte grøn energi og klimatilpasning i ulandene? Og vil partiet sikre, at disse midler ikke tages fra rammen for fattigdomsorienteret ulandsbistand på 0,7% af BNI? (Se svar)

Hvor længe endnu skal det være muligt at producere olie eller gas i den danske del af Nordsøen? (Se svar)

Hvordan vil partiet finansiere klimaindsatsen? (Se svar)