A – Socialdemokratiet

Et ensidigt dansk stop for boringer vil blot flytte produktionen, og er derfor ikke løsningen. Efterspørgslen efter olie og gas begrænses mest effektivt gennem internationale aftaler. Dem vil vi kæmpe for, ligesom vi vil investere indtjening fra Nordsøen i den grønne omstilling som med togfonden.

B – Radikale Venstre

Det er vores intention, at der ikke skal udvindes olie og gas i Danmark efter 2046 hvor de nuværende aftaler udløber. Selvfølgelig kan man aldrig vide, hvad der sker så langt ude i fremtiden, men jeg har meget svært ved at forestille mig, at man skal udvinde fossile brændsler i Nordsøen til den tid.

C – Det Konservative Folkeparti

Vi har ikke sat en slutdato for produktionen af olie og gas i Nordsøen.

D – Nye Borgerlige

Partiet mener, at CO2-reduktion skal foregå på kommercielle vilkår.*

E- Klaus Riskær Pedersen

Så længe det giver økonomisk mening. Det giver ikke mening at påstå at hvis vi stopper, så nedbringes udledningen tilsvarende.
Vi skal fokusere på problemet og nedbringe behovet.

F – SF, Socialistisk Folkeparti

Lukker vi produktionen flyttes udvindingen til andre lande, hvor klimabelastningen er større. Og vi risikerer at forlænge fx Tysklands brug af kul, hvis de ikke kan få naturgas. En hurtig lukning skader klimaet. Udvindingen skal udfases i takt med at olie og naturgas erstattes af vedvarende energi.

I – Liberal Alliance

Så længe der er efterspørgsel på olie og gas fra den danske del af Nordsøen og det er rentabelt at udnytte den ressource, skal Danmark producere.

K – Kristendemokraterne

Det afhænger af forholdene, og den teknologiske udvikling. Nye teknologier har gjort det muligt at fortsætte. KD forventer at det snart er slut, men vil nødig sætte dato på.

O – Dansk Folkeparti

Partiet mener, at forekomsterne af olie og gas i den danske del af Nordsøen af hensyn til forsyningssikkerheden fortsat skal udvindes.

P – Stram Kurs

Partiet har ingen konkret politik på området.*

V – Venstre, Danmarks Liberale Parti

Det er ikke muligt at sætte et fast slutår på. Frem mod 2040 vil staten opnå indtægter på 110 mia. kr. fra danske aktiviteter i Nordsøen. En stor del af de penge går til klimaindsatsen, og dem vil vi skulle tage væk fra finansiering af den grønne omstilling, hvis aktiviteterne i Nordsøen ophører.

Ø – Enhedslisten, De Rød-Grønne

Enhedslisten har siden vores dannelse stemt imod alle nye olie- og gastilladelser i Nordsøen. Det vil vi fortsætte med. Udvindingen skal udfases så hurtigt som muligt og allersenest i 2040 og gerne før. Indtil da skal olieselskaberne betale for deres CO2-udledninger i Danmark.

Å – Alternativet

Vi skal fjerne muligheden for at forlænge eksisterende licenser i Nordsøen og med det samme lave en plan for afvikling af produktionen over en 10-årig periode. Det er i strid med klimavidenskaben og et generationssvigt af dimensioner at forlænge oliejagten de næste mange årtier som vi gør i dag.

 

* Svarene er indhentet af CARE via offentligt tilgængelige kilder