A – Socialdemokratiet

Socialdemokratiet vil ikke som mange andre partier indføre afgifter på forbrugsvarer som fly og kød. Vi mener ikke, at afgifter, der rammer socialt skævt, er den rette fremgangsmåde i klimaindsatsen. I stedet vil Socialdemokratiet:
1. Oprette en national skovfond. De forbrugere og virksomheder som kompenserer for eksempelvis flyrejser skal kunne indbetale til en national skovfond.
2. Sætte fart på udviklingen og brugen af klimavenlig brændstof til fly som electrofuels og biobrændstoffer.
3. Omstille produktion af fødevarer, så fremstilling af kød og andre fødevarer fremstilles mere klimavenligt.

B – Radikale Venstre

Vi ønsker en CO2-betaling for flyrejser. Så får de grønne flyselskaber en ekstra fordel, mens de sorte bliver udkonkurreret. Pengene skal gå til at forske i fremtidens grønne fly samt at rejse skov i Danmark, som optager CO2.
2. Danskerne er heldigvis allerede selv i gang med at omlægge deres kost. Folk, som tidligere var stolte af deres enormekødforbrug kalder nu sig selv for flexitarer. Vi forventer, at CO2’en fra mindre kødforbrug og andre mindre initiativer kan bidrage til 1 mio. ton CO2-reduktioner.
3. 1 mio. grønne biler. Vi forventer, at det vil give 2 – 3 mio. ton CO2-reduktioner.

C – Det Konservative Folkeparti

Forbrugerne er allerede i gang med at omstille sig. Kigger man på det økologiske detailsalg er andelen af kød eksempelvis faldende, og frugt og grønt boomer. Vi skal understøtte at virksomhederne har de rette vilkår til at udvikle nye, grønne produkter.
Vi arbejder for at styrke den internationale regulering af luftfart. Luftfart inden for EU er allerede dækket af EU kvotehandelssystem, så udledningerne luftfart, procesindustri og energibranchen skal reduceres med 43 procent.

D – Nye Borgerlige

Partiet har ingen konkret politik på området.*

E- Klaus Riskær Pedersen

1. Vi er som udgangspunkt imod afgifter på flyrejser, men hvis der er stemning for det er vi positive. Kravet er dog at alle indtægter skal geninvesteres i grønne tiltag.
2. Danmark skal gå forrest i et samarbejde mellem Staten og private for at etablere produktion af biobrændsel til fly. Vi skal forlange at alle fly der tilgår Danske lufthavne tanker biobrændsel.
3. Der skal skabes en forretning i at opsamle tabte fødevarer så de kan genbruges til produktion af biobrændstoffer.

F – SF, Socialistisk Folkeparti

Produktionen af landbrugsvarer skal ændres fx langt mindre sojaimport og brug af metoder til at begrænse metanbøvseri fra køer. Der skal endvidere sættes ind mod madspild i alle led, og oplysning om sundere og mere klimavenlige madvaner. På sigt ønsker SF en klimaafgift på landbruget (med social kompensation) frem for en kødafgift. Se også klima-landbrugsudspil

SF ønsker at indføre en afgift på 60-400 kr. pr. flyrejse med social kompensation gennem højere grøn check. Vi ønsker at Danmark i EU og internationalt presser på for en klimaafgift – eller effektiv CO2-kvote ordning – for fly.

I – Liberal Alliance

Både når det kommer til fødevareproduktion og flyrejser er teknologiudvikling svaret. Vi ønsker ikke at begrænse borgernes frihed.

K – Kristendemokraterne

Det koster ca. 7.000 koteletter i CO2 regnskabet at flyve en tur til Thailand! Derfor er det langt langt vigtigere at få mere fokus på vores flyrejser. Landbrug og industri skal ikke fredes, der er dog områder der trænger til langt mere fokus.

O – Dansk Folkeparti

Partiet er imod at indføre afgifter på kød og flyrejser. Partiet mener, at forbrug er et vigtigt område, hvis man vil rykke noget klimamæssigt, men en omlægning af forbrug skal ske af sig selv og uden tiltag, da det ellers kan opfattes som en straf for borgerne. Partiet mener at der skal forskes mere på området og at man politisk skal promovere det gode eksempel.*

P – Stram Kurs

Partiet har ingen konkret politik på området.*

V – Venstre, Danmarks Liberale Parti

Vi støtter ikke nationale flyafgifter. Flyreguleringen skal ske via EU og FN’s luftfartsorganisation. Danmark har bl.a. været med til at udvikle et handelssystem for CO2-kvoter for fly i EU, og vi bakker op om udviklingen af grønt brændsel til fly, så vi snart kan se, hvad der svarer til elbilen, inden for flytrafik. For at sikre danskerne et oplyst valg i supermarkedet, har vi lanceret en mærkningsordning, der oplyser danskerne om fødevarers klimabelastning. Og så har regeringen netop åbnet for en forskningspulje på 90 mio. kr. til bl.a. en endnu mere klimavenlig fødevarefremstilling.

Ø – Enhedslisten, De Rød-Grønne

Mange danskere forbruger alt for meget og det skal der gøre noget ved! Enhedslistens vil bl.a. indføre progressive flyafgifter, hvor det bliver dyrere des mere og des længere man flyver. Alle pengene føres tilbage til de lavestlønnede gennem en forøgelse af den grønne check. Derudover vil vi arbejde for en europæisk togfond, som skal sikre hurtige, billige tog mellem alle Europas storbyer. Vi vil sænke moms på økologi og sikre at de offentlige institutioner kan gå forrest i omstillingen til mere økologisk og plantebaseret kost ved at give tilskud til omlægning af deres køkkener.

Å – Alternativet

Det kræver omfattende adfærdsændringer af os alle hvis vi skal nå at stoppe den globale opvarmning inden 1,5 C. Vi skal ned på et ressourcetræk, der svarer til, hvad kloden kan klare og derfor skal alle danskere maks. udlede 2-3 tons drivhusgasser i 2030 (fra ca. 17 tons i dag). Danskerne er et af verdens mest CO2-udledende folkefærd. Vi skal derfor med klimaafgifter på fly (som mange EU lande har indført) og priser på fødevarer, der svarer til deres reelle samfundsmæssige omkostning, nedbringe vores klimabelastning. Animalske fødevarer skal være dyrere, frugt og grønt billigere.

 

* Svarene er indhentet af CARE via offentligt tilgængelige kilder