A – Socialdemokratiet

Klimarådet har vurderet, at det inden 2030 er realistisk at sikre en halv million elbiler i Danmark. Derfor ønsker Socialdemokratiet at indføre et bindende mål om 500.000 grønne biler i 2030. Det skal vi bl.a. opnå ved at:
1. Indføre en grøn firmabilbeskatning.
2. Give kommuner ret til et tilskud på 10.000 kr. for hver el- eller brintbil, de indkøber.
3. Udvide den særligt lave elafgift på el til opladning for al vejtransport.

B – Radikale Venstre

1 mio. grønne biler.
Alle offentlige køretøjer på el.
Stop for nye benzin- og dieselbiler.
I alt forventer vi 2 – 3 mio. ton CO2-reduktion.

C – Det Konservative Folkeparti

Stop for diesel- og benzinbil i 2030. Det Konservative Folkeparti har presset hårdt på for at få et stop for salg af nye benzin- og dieselbiler.
Vi har nedsat en transportkommision, der skal kigge på, hvordan vi når ambitionen om en million elbiler i 2030.
Vi har i vores 2027-plan afsat 2,9 millarder til at sikre lave afgifter på grønne biler.

D – Nye Borgerlige

Partiet mener, at omstillingen skal ske på markedsvilkår og vil ikke forbyde salget af den ene eller anden type biler.*

E- Klaus Riskær Pedersen

Der skal indføres road-pricing.
Kollektiv persontransport skal gøres gratis for regional togdrift og pendlere. Pensionister har fri kollektiv persontransport, og studerende fritages for betaling for brug af tog, undtagen for Metro og bus i byområder.
Staten skal udvikle billige tog-løsninger i høj kvalitet (sovevogne) på alle Europæiske distancer.*

F – SF, Socialistisk Folkeparti

Registreringsafgift og firmabilskat skal op på fossilbiler og ned på elbiler. Fuldt stop for køb af fossilbiler i 2030 og omkring 2025 skal der være indført roadpricing.

Senest i 2025 skal diesel være forbudt i de 35 største byer – det vil betyde, at mange vare- og lastbiler går over til el eller biogas, også udenfor byerne.

Busser, taxier og færger skal overgå til el eller biogas, senest når gældende kontrakter/bevillinger udløber (der kan være brug for enkelte undtagelser).

Se under 7 vedrørende fly samt grønt transportinvesteringsudspil og klima-transportudspil.

I – Liberal Alliance

Danmark skal overholde sine internationale forpligtigelser i 2030, hvilket vil sige 39% reduktion uden for kvotesektoren, herunder transport. Danmark skal desuden arbejde for at skærpe EU’s samlede målsætning for 2030. Drømmescenariet ville være en ensartet fælleseuropæisk skat på klimagasser på tværs af alle sektorer og en teknologineutral tilgang. Vi skal brede horisonten ud til de mange forskellige lavemissionsteknologi i transportsektoren. Liberal Alliance ønsker at fjerne registreringsafgiften, men er klar til at starte med, permanent at fjerne registreringsafgiften på nuludledningsbiler.

K – Kristendemokraterne

Små EL-biler i byerne. Det vil være rovdrift på grundstoffet litium af lade ½ million EL-biler køre på landevejene. Busser og andre store køretøjer skal drives af brintmotorer.
Fremtidens biler i landevejstrafikker skal køre på brint, metanol og andre syntetiske brændstoffer som bl.a. vindmøllerne fremstiller.

O – Dansk Folkeparti

Partiet mener, at hybrid- og elbiler falder i pris og for mange nu er et reelt alternativ til traditionelle køretøjer. Sammen med øget elektrificering af jernbanenettet vil denne udvikling resultere i faldende CO2-emissioner fra transportsektoren i de kommende år.

Partiet vil ikke sætte målsætninger for, hvor mange grønne biler der indføres hvornår, men mener at man skal fokusere på at omlægge registreringssystemet, sådan at det i højere grad favoriserer de grønne biler.*

P – Stram Kurs

Partiet har ingen konkret politik på området.*

V – Venstre, Danmarks Liberale Parti

Vi siger stop for salget af nye benzin- og dieselbiler i 2030 og for nye plug-in hybridbiler i 2035. Dermed vil alle nye biler fra 2035 være nulemissionsbiler. Samtidig lader vi fortsat de små og mellemstore grønne biler være afgiftsfritaget. Og i 2030 må ingen bybusser eller taxier forurene overhovedet. Omstillingen af danske personbiler forventes frem mod 2050 at have sparet atmosfæren for op mod 100 mio. ton CO2 i forhold til i dags niveau. Det understøttes af regeringens mange andre klimatiltag som skærpede miljøzoner, skrotpræmie på dieselbiler og nedsat skat på grønne firmabiler.

Ø – Enhedslisten, De Rød-Grønne

Der er brug for drastiske tiltag på transportområdet. Derfor vil Enhedslisten stoppe salget af nye dieselbiler i 2022 og benzinbiler 2025. Der skal gives støtte til køb af nye elbiler og til at skille sig af med sin gamle fossilbil, mens den kollektive trafik skal have en ordentlig saltvandsindsprøjtning på 40 milliarder nye kroner, herunder at sænke billetpriserne med 30%. Enhedslistens samlede tiltag på transportområdet – inklusiv finansiering – kan du læse her og de giver en samlet CO2-reduktion i 2030 på 4,69 millioner tons.

Å – Alternativet

Transportsektoren kommer til at gennemgå en af de største og mest radikale forandringer de kommende år. Hele sektoren skal elektrificeres. Vi skal derfor 1) forbyde salget af nye fossilbiler senest i 2025. Det skal gøres langt mere økonomisk attraktivt at købe en elbil og derfor skal vi 2) tilbagerulle lempelser i registreringsafgift på fossilbiler, fjerne afgiften på elbiler, have elektriske veje, grøn firmabilskat og dyrere benzin og diesel. Fremtidens infrastruktur skal gøres grøn med bl.a. 3) 30 pct. billigere offentlig transport og roadpricing.

* Svarene er indhentet af CARE via offentligt tilgængelige kilder