CARE Danmark langsigtet udviklingsarbejde

CARE Danmark – langsigtet udviklingsarbejde i Asien og Afrika

CARE Danmark er en humanitær organisation, som arbejder med langsigtet udviklingsarbejde i Afrika og Asien ud fra princippet om hjælp til selvhjælp. CARE Danmark koncentrerer udviklingsarbejdet i 10 forskellige lande i Afrika og Asien.

CARE Danmarks indsats sker i tæt samarbejde med lokalsamfundene. CAREs arbejde i udviklingslandene varetages hovedsageligt af lokalt ansatte, der udgør 97 procent af alle ansatte i CARE. Det er med til at sikre en bæredygtig og effektiv lokalforankret drift.

CARE Danmark arbejder gennem lokale partnerorganisationer og NGOer. På den måde støtter vi civilsamfundet i samarbejdslandene. Det giver de fattige en stærkere stemme, så de kan få indflydelse på deres regeringers politik og sikre deres ret til mad, vand, jord, sundhed, medbestemmelse og ligebehandling.

CARE Danmark har en omsætning på mere end 100 millioner kroner om året. Pengene kommer fra den danske regering gennem en fast rammeaftale, andre landes regeringer og EU. Cirka 25 procent af omsætningen kommer fra bidrag fra privatepersoner, virksomheder og fonde.

CARE Danmark blev oprettet i 1987 som en selvstændig fond.

Vil du vide mere om CARE Danmarks arbejde i udviklingslandene er du velkommen til at kontakte programchef Lisbeth Møller