Flydende køkkenhave_Bangladesh
footer-image.png

Bangladesh er et af verdens mest klimaudsatte lande. Særligt området Bagerhat er med sine lavtliggende kystområder og flod-deltaer meget sårbart for særligt cykloner og stormflod.

Befolkningen lever typisk af traditionelt landbrug. Men deres landbrugsmetoder, som er overleveret gennem generationer, tager ikke højde for nutidens klimaforandringer som tørke, oversvømmelser og saltindtrængning fra havet. Derfor står bønderne i dag overfor en trussel, som de hverken har viden eller redskaber til at forsvare sig imod.

Klimaforandringerne skaber sult og fattigdom

Det stigende havniveau betyder, at det salte havvand trænger ind i floderne og derfra ind i jorden. Saltet gør jorden svær at dyrke – og vandet udrikkeligt. Klimaforandringerne betyder også, at regnen falder anderledes end før – nu kommer den pludseligt og så voldsomt, at det skaber massive oversvømmelser. Samtidig stiger temperaturen, og det skaber lange, tørre perioder, hvor det i forvejen sparsomme vand bliver en mangel for både mennesker, dyr og afgrøder.

Samlet betyder klimaforandringerne, at befolkningen mangler mad og rent vand. Det skaber ikke blot sult, fejl- og underernæring og sygdomsudbrud, men det høje saltindhold påvirker endda også gravide kvinder.

Shirina Begum_hængende køkkenhave_Bangladesh

Nye teknikker og naturen selv som løsning

Det vil vi gerne lave om på. Sammen med befolkningen udvikler vi løsninger, der gør det muligt for bønderne fortsat at leve af landbrug. Ofte er løsningen nye landbrugsmetoder, nye teknikker eller nye afgrøder, og andre gange er løsningen naturen selv - det, man også kalder naturbaserede løsninger.

Hængende og flydende haver giver mad

Naturbaserede løsninger kan fx være at plante mangrove-skov. De giver et naturligt værn mod cykloner og flodbølger. Mangroverne kan også plantes rundt om dambrug, hvor de giver skygge og forhindrer det sparsomme ferskvand i at fordampe.

Andre løsninger er flydende eller hængende køkkenhaver. I højden er de hængende haver i sikkerhed for oversvømmelser, mens de flydende haver i floderne kan stige og falde med vandet. Desuden introducerer vi bønderne for nye afgrøder og sorter, der er mere tørke- eller saltvandsresistente. Sammen med bønderne danner vi landbrugs-grupper, hvor der er undervisning i de nye teknikker og afgrøder.

Quote
”Jeg har aldrig fået nogen uddannelse i landbrug, og jeg vidste derfor ikke, hvordan man håndterer de problemer, vi nu står over for på grund af klimaforandringer. Jeg føler mig heldig over at deltage i CAREs projekt. Nu bruger jeg de nye landbrugs-teknikker, så jeg kan få flere grøntsager.”

Ikke en dråbe går til spilde

Fordi ferskvand er en mangel, udvikler vi sammen med lokalbefolkningen nye måder at indsamle og bruge vandet på. Opsamlet regnvand bliver brugt til kunst- og drypvanding, som kun afgiver den nødvendige mængde vand, som planten har brug for. Og med sække-dyrkning mindskes fordampningen af vandet, så heller ikke her går der en dråbe til spilde. Sækkene med afgrøder kræver meget lidt plads og jord, men giver et langt større afkast end de traditionelle metoder.

Fakta om projektet


Hvor:
 Bagerhat, Bangladesh

Hvor mange deltager i projektet: 850 husstande, svarende til 3.400 personer.

Hvem støtter: Danida, 4-årig strategisk partnerskabsaftale

Du kan støtte

Giv-en-have-i-gave
Spare-låne-grupper hjælper mennesker ud af fattigdom i Tanzania
Doner biogas og hjælp familier i verdens fattigste lande