Mwasiti_cashew nut farmer carrying cashewnut to DUGA AMCOS on bicycle
footer-image.png

Tanzania har oplevet en stærk udvikling mod mere velstand i de seneste årtier. Men især i landområderne lever mange stadig i fattigdom og vågner hver dag til bekymringer over, hvor deres næste måltid skal komme fra - eller hvordan børnenes skolegang skal betales.

Mange lokale småbønder her dyrker cashewnødder, men de får ofte kun en lille del af den endelige pris, du betaler for en pose cashewnødder i supermarkedet.

Så snart nødderne er høstede, bliver de nemlig skibet halvvejs rundt om Jorden til Indien for at blive forarbejdet. En forarbejdet nød giver en meget bedre pris end en rå, så cashew-bønderne i Tanzania går glip af meget af fortjenesten på det endelige produkt.

Samtidigt har mange af bønderne aldrig fået en uddannelse i, hvordan man dyrker cashewnødder. De prøver sig typisk frem efter bedste evne, og får derfor en dårligere høst end de kunne med mere viden

Fra bønder til medejere

Sammen med virksomheden Out-Growers og en lokal andelsforening står CARE bag et projekt, der både skal gøre cashew-produktionen mere bæredygtig og give bønderne en større del af indtjeningen gennem grøn hjælp til selvhjælp.

Der bliver bygget lokale forarbejdningscentre og en lille fabrik lokalt i Tanzania, som bønderne selv er medejere af gennem et kooperativ. Her kan de afskalle nødderne selv, og derudover lære at udnytte og sælge flere dele af cashew-planten, der normalt går til spilde.

På denne måde får bønderne en større andel i fortjenesten.

Quote
”Jeg er så taknemmelig for muligheden for at lære og udvikle mig. Den træning og det lån, jeg modtag fra spare-lånegruppen, gav mig den viden og de ressourcer, jeg havde brug for til at forbedre min høst og min indkomst.”

Mere viden giver bedre høst

Bønderne modtager desuden træning i mere effektive og bæredygtige metoder til at dyrke cashewnødder. Og ved at organisere sig i lokale spare-låne-grupper, kan de i fællesskab spare op og give hinanden lån til at købe flere træer, bedre udstyr eller andre nødvendige investeringer i deres plantager.

Dermed kan de skabe endnu bedre udbytte, en større indtjening – og selv bygge deres egen vej ud af fattigdom.

Fakta om projektet

Hvor:
Mkinga region i Tanzania

Så mange hjælper projektet
3.000 småbønder får direkte hjælp
15.000 familiemedlemmer til småbønderne får indirekte hjælp af projektet
100 mennesker får job i den lokale cashewfabrik

Hvem støtter:
Danida Market Development Partnerships (DMDP) og Out-growers Tanzania Lmtd.

Du kan støtte

Giv et cashewtræ og støt kvinder
Spare-låne-grupper hjælper mennesker ud af fattigdom i Tanzania
Giv-en-have-i-gave