Rasmus Stuhr Jakobsen
footer-image.png

Den nye udviklingspolitiske strategi er forhandlet på plads og dermed også rammerne for de næste fire års udviklingsbistand. Strategien fortjener ros for opprioriteringen af klima, men mangler reelle visionære løsninger på de mange udfordringer, verden og dermed den danske udviklingsindsats står overfor, lyder reaktionen fra Rasmus Stuhr Jakobsen, direktør i CARE Danmark.

”Den nye strategi sætter klima som et centralt tema – men alt andet ville også have været et udtryk for, at man slet ikke har forstået, hvor afgørende en rolle klimakrisen spiller i indsatsen for at bekæmpe sult, fattigdom og begrænse de konflikter og enorme flygtningestrømme, som klimaforandringerne skaber,” siger Rasmus Stuhr Jakobsen, der dog efterlyser mere fremdrift i strategien:

”Markerer denne strategi, at Danmark nu har en gennemtænkt indsats i forhold til de store udfordringer, verdens fattige lande står med? Både – og. Der er som sagt kommet mere klima med, men der tilføres ikke nye midler, og omvendt ser det ud til, at der vil blive brugt flere penge på at hindre migration og måske endda betale for asylbehandling i 3. lande. Jeg synes ikke, strategien for alvor er udtryk for et ambitiøst, visionært udviklingssamarbejde.”

Danmark retter op på global ubalance

Stor ros møder det derfor, at strategien fastslår, at Danmark fremover skal være aktivt med til at rette op på den ubalance, der er blevet skabt i den globale klimabistand. Klimabistand skal ifølge Parisaftalen fordeles ligeligt mellem henholdsvis reduktion og tilpasning, men alligevel går langt størstedelen af den samlede globale klimabistand til reduktion.

”Det er hamrende vigtigt, for ikke nok med at Danmark her aktivt gør noget for at rette op på ubalancen, så sender vi også et stærkt signal, som forhåbentlig kan inspirere flere nationer til at følge trop,” siger Rasmus Stuhr Jakobsen og tilføjer:

”Hvis vi for alvor vil være en grøn ledernation, så bør 70 % af den samlede danske klimabistand i de kommende år gå til tilpasning.”

Verdens mest klimaudsatte lande er hårdt ramt af klimaforandringerne
Verdens mest klimaudsatte lande bliver hårdt ramt af klimaforandringernes konsekvenser, og derfor er det vigtigt, at Danmark med den nye udviklingspolitiske strategi slår fast, at der skal være penge til både generel udviklingsbistand og til klimabistand. Foto: Josh Estey. Ovenfor: Jakob Dall.

Sender stadig klimaregning til verdens fattigste

Til gengæld mangler strategien ifølge Rasmus Stuhr Jakobsen at forholde sig til et helt centralt forhold, nemlig finansieringen af den danske klimabistand. Som det er nu, betaler Danmark sin klimabistand med penge fra den generelle udviklingsbistand. Denne praksis er ikke kun stik imod Parisaftalen, men svækker også den generelle udviklingsindsats, fordi der dermed bliver færre penge til at bekæmpe sult og fattigdom og styrke demokrati.

”Vi har via FN forpligtet os til at betale både udviklingsbistand og klimabistand. Desværre har vi i Danmark en praksis, hvor vi betaler klimabistanden med penge fra udviklingsbistanden – vi lader ganske enkelt verdens fattigste betale den danske klimabistand, og det er ikke bare moralsk forkasteligt, det er også et klart brud på vores FN-forpligtelse,” siger Rasmus Stuhr Jakobsen og opfordrer politikerne til at finde en løsning.

”Beløbene fastsættes på Finansloven, men mekanismen bag skal på plads. Ellers blåstempler man jo et konstant brud på Parisaftalen. Og det tror jeg ikke, der er nogen politikere, der ønsker.”