Climate justice ©Jacob Lund
footer-image.png

Hvad er COP28?

COP28 er det 28. klimatopmøde, som bliver afholdt fra den 30. november til og med 12. december 2023 i Dubai, Forenede Arabiske Emirater. Klimatopmødet er en international konference, hvor lande, som er med i FNs klimakonvention, forhandler og træffer beslutninger om internationale klimaaftaler - i forlængelse af Parisaftalen fra 2015. Navnet C.O.P. står for ‘Conference of the Parties’. COP er et af verdens største internationale møder om klimarelaterede spørgsmål, hvor verdensledere, NGO’er såsom CARE Danmark, virksomheder, unge aktivister og andre interessenter mødes.

Hvorfor er COP28 vigtig?

COP28 betragtes som en af de mest betydningsfulde klimakonferencer nogensinde. Dette år markerer den første globale statusopgørelse for Pariaftalen, også kendt som “The Global Stocktake”. Det betyder blandt andet at der foretages en vurdering af, hvordan alle lande klarer sig med at opfylde målene om at reducere udslip af CO2 og andre drivhusgasser. Det vurderes også, om rige lande lever op til forpligtelser til at yde klimabistand. Formålet er at få sat kursen mod at tackle klimaforandringerne og begrænse den globale opvarmning til 1,5 graders temperaturstigning.

Hvad er fokus for dette års COP?

På COP28 vil der være diskussioner om en række vigtige emner, især er fire emner i fokus på dette års klimatopmøde:

  • Fremskynde omstillingen til grøn og bæredygtig energi og sikre en markant reduktion af udledningen af drivhusgasser inden 2030.
  • Sikre finansieringen af klimaindsatsen så tidligere løfter om økonomisk støtte til klimaindsatser opfyldes, og for at etablere nye aftaler om finansiering. Dette inkluderer at sikre, at verdens rigeste lande betaler de lovede 100 milliarder dollar om året i klimabistand til sårbare lande.
  • Træffe beslutninger om rammer for og ledelse af en global fond for hjælp til lande og mennesker, der rammes af klimakatastrofer.
  • Sætte mål for den globale indsats for at tilpasse samfund til klimaforandringer.
CARE climate strike ©Chandra Prasad
©Chandra Prasad/CARE

Hvem har værtskabet for COP28?

For hvert klimatopmøde vælges et land til at lede og facilitere klimaforhandlingerne under mødet. De har en vigtig rolle med at sikre, at mødet er produktivt og fører til bindende aftaler. Vært for COP28 er De Forenede Arabiske Emirater, som vil være ansvarlig for at lede forhandlingerne og fremme enighed mellem deltagerlandene.

Hvem deltager i COP28?

På klimatopmødet deltager repræsentanter fra næsten alle verdens lande, herunder statsledere og ministre. Der vil også være deltagelse af klimaforhandlere, klimaeksperter fra bl.a. NGO-branchen, aktivister og andre interessenter fra fx erhvervslivet. 

Hvad arbejder CARE for på COP28?

CARE lægger særlig vægt på, at COP28 sikrer, at fattige lande og samfund, som rammes hårdt af klimaforandringer, bliver støttet både akut og på den lange bane. Det er af afgørende betydning for CARE, at verdens fattige ikke bliver ladt i stikken i kampen mod klimaforandringer. Derfor arbejder CARE for mere klimahandling med fokus på en mere retfærdig og grøn fremtid for alle. Det er vigtigt for CARE at sikre støtte til verdens fattige, som rammes hårdt af klimaforandringer, uden at de selv har skabt problemet. CARE presser også på for, at Danmark lever op til sine forpligtelser, blandt andet med et underskriftindsamling til støtte for klimahjælp.

Mozambique ©Josh Estey
©Josh Estey