Honduras Storm ETAIOTA CARE Honduras.jpg
footer-image.png

En ny rapport fra CARE og Røde Kors kaster lys over de eskalerende konsekvenser af klima-forårsagede katastrofer, der især rammer hårdt i sårbare og fattige lande. Rapporten dokumenterer et presserende behov for finansiering til at imødegå tab og skader forårsaget af klimaforandringer

Gennem en række eksempler, baseret konkrete case-studier fra klimaudsatte lande, fremhæver rapporten de alvorlige virkninger af klimakatastrofer, der spænder over både økonomiske og ikke-økonomiske tab og skader. Rapporten fremhæver klima-katastofer i forskellige lande, herunder cykloner i Fiji, tørke i Østafrika, oversvømmelser i Sahel-regionen, tørke i Sydasien og oversvømmelser i Bangladesh.  

Honduras - Tropical storm ETA ©Norman Camal
Pimienta, Cortés, er dækket af vand efter den tropiske strom ETA passerede - november 2020 ©Norman Camal CARE

CARE og Røde Kors’ rapport tegner et alarmerende, men desværre aktuelt billede af klimakrisen. Det er derfor helt afgørende, at ressourcestærke lande påtager sig ansvaret for at hjælpe sårbare samfund og lande med at tilpasse sig til klimaforandringerne og  genopbygge efter tab og skader. Rapporten indeholder desuden en række anbefalinger med nødvendige handlinger for at håndtere konsekvenserne af klimakatastrofer. 

Du kan læse rapporten “Loss and Damage 2023” her.

Fakta om Loss & Damage rapporten

Udbredt klimasårbarhed
Rapporten indikerer, at op mod 3,6 milliarder mennesker står i høj risiko for alvorlige klimaforårsagede konsekvenser. 

Hårdt ramte regioner
Fattige lande rammes hårdt af klimaforårsagede katastrofer, og sårbarheden forstærkes af klimaforandringerne. 

Akut behov for finansiering 
Rapporten understreger presserende behov for midler til håndtering af klimarelaterede tab og skader. 

Rige landes ansvar
Rapporten opfordrer ressourcestærke lande til at påtage sig ansvaret og støtte tilpasning og genopbygning i sårbare lande. 

Vanuatu - Tanna Island ©Tom Perry
©Tom Perry - CARE