Klimaflygtninge i Nepal
footer-image.png

Vi har stillet fem skarpe om det kommende virtuelle klimatopmøde til CAREs klimarådgiver John Nordbo.

Hvorfor har Biden inviteret til dette møde, og hvorfor er det vigtigt?

Biden lovede under valgkampen et totalt opgør med Trumps klimapolitik. USA skulle tilbage i Paris-aftalen, og USA skulle føre an i den internationale klimaindsats. Mødet her er et seriøst forsøg på igen at få gang i de internationale klimaforhandlinger, som har været skubbet i baggrunden under coronaen.

Hvad betyder mødet for international klimapolitik?

Det er vigtigt, at klima nu igen bliver diskuteret af de øverste ledere fra verdens mægtigste lande. Det er selvfølgelig kun rimeligt, men har bare ikke været tilfældet i de seneste år. Trump har været en vigtig forhindring, men også Bolsonaro i Brasilien og Putin i Rusland har været med til at negligere klimaproblemet. I EU kom klima igen på dagsordenen med Ursula von der Leyens tiltræden, og internationalt er der altså igen ved at være basis for en positiv dynamik i klimaforhandlingerne.

Danmark er inviteret som et af i alt seks EU-lande. Hvorfor er Danmark med, og hvad kan vi bidrage med?

Danmark kan bidrage med klimaloven og det faktum, at vi har et ambitiøst klimamål for 2030. Vi kan forklare, at det er fordi vi gerne vil holde den globale temperaturstigning nede på 1,5 grader, og vi opfordrer alle andre lande til at lægge sig i selen for at nå det mål. Det er klart, at det også forpligter til, at regeringen snart får lagt en realistisk plan for at nå målet om 70 procent reduktioner i 2030.

Tørke i Somalia
Klimaforandringerne rammer forskelligt rundt omkring i verden, og de rammer hårdest i verdens fattigste lande. Blandt andet med mere ekstremt vejr som oversvømmelser og tørker - her i Nepal og Somalia.
Ovenfor: © CARE Somalia/Somaliland
Header: © Bisesh Sangat/CARE Nepal Billede ovenfor: © CARE Somalia/Somaliland

Hvad mener CARE, at Mette Frederiksen bør have fokus på til mødet?

Det ligger i regeringens globale klimastrategi fra sidste efterår, at Danmark skal være brobygger mellem rige og fattige lande, og det synes jeg, at Mette Frederiksen skal gøre alvor af på dette møde. Helt konkret bør hun tage initiativ til, at de rige lande sætter sig ned og laver en plan for, hvordan de vil leve op til de løfter, de gav på COP15 i København om at støtte ulandenes klimaindsats. Det er decideret pinligt, at lande, som er blevet rige samtidig med, at de har forurenet atmosfæren med CO2 og skabt klimaproblemet, ikke kan holde deres forpligtelser overfor verdens fattige, der ikke selv bidrager nævneværdigt til den globale opvarmning, men som lider under klimakatastrofer som tørke, oversvømmelse og orkaner.

Hvad forventer du, at der kommer ud af mødet?

Det er som sagt første gang i årevis, at verdens ledere mødes for at snakke klima, og der er lande imellem, som endnu ikke er oppe på beatet, men der vil blive lagt pres på dem. Jeg forventer også, at Biden selv vil præsentere en serie initiativer, som er rettet mod at få USA’s egen klimabelastning ned.