Klimamarch - vi sætter fokus på klimaretfærdighed
footer-image.png

Sammen med Klimabevægelsen og PACJA (Pan African Climate Justice Alliance) vil vi skabe fokus på klimaretfærdighed. Vi har derfor startet et fællesprojekt, og CARE deltager også i årets klimamarch, hvor også du kan være med. Hvis du vil se, om der er en klimamarch nær dig, kan du finde en oversigt over byer, hvor det bliver afholdt og tilmelde dig her: folketsklimamarch.dk.

Mere fokus på klimaretfærdighed

I 2020 startede vi fællesprojektet 'Act Now for Klimaretfærdighed' for at skabe mere opmærksomhed på klimaretfærdighed. Da projektet tog sin start, var der nemlig næsten ingen viden at hente om klimaretfærdighed i Danmark. Projektet resulterede i en række videoer om, hvordan klimaretfærdighed kan forstås på tværs af grænser - både i Danmark og i Kenya. Du kan besøge vores fælles website, som forklarer hvad klimaretfærdighed er, her: climatejustice.nu

Hør Raya Ahmed fra Kenya og Helle Ravnborg fra Danmark fortælle om deres syn på klimaretfærdighed, og hvordan de forstår begrebet. De arbejder begge med klimaretfærdighed på hver deres måde.

Hvad er klimaretfærdighed?

Klimaretfærdighed indebærer, at lande med den største nuværende og historiske forurening skal tage det største ansvar for den grønne omstilling både lokalt og globalt. Vi skal støtte og lytte til dem, som er mest udsatte for klimakrisens ødelæggelser. Og dermed kan klimakrisen ikke kun betragtes som noget fysisk: At jorden opvarmes, at iskapperne smelter eller at vejret ændrer sig.