Den unge klimageneration
footer-image.png

Shakila Islam er leder og aktivist, og hun engagerer sig ikke bare i klimakrisen, men også i kampen mod COVID-19 og den humanitære Rohingya flygtningekrise. Hun er næstformand for Bangladesh’s ungdomsparlament Protiki Jubo Sangshad, ledende koordinator i YouthNet for Climate Justice og en af medgrundlæggerne af Fridays for Future Bangladesh. Shakila er optaget af at tale de mest klimaudsattes sag, særligt piger og kvinder.

Klimaaktivist Shakila fra Bangladesh er en inspiration
© Shakila Islam

Hvornår vidste du, at du ville engagere dig i klimakampen?

”Da jeg var 11 år gammel, blev mit hjem ramt af super-cyklonen Sid, en ekstrem naturkatastrofe, der påvirkede over otte millioner mennesker i mit land. Jeg blev involveret i ungdomsorganisationer og lærte, at disse naturkatastrofer bliver værre på grund af klimaforandringerne. Vores samfund bliver ramt af katastroferne, men vi har ikke bidraget stort til problemet. Derfor var jeg med til at grundlægge ungdomsbevægelsen YouthNet for Climate Justice.”

Hvilket råd ville du give til andre unge kvinder, der vil arbejde for klimaretfærdighed?

”Mit råd til unge kvinder er at lære om videnskab, udforske løsningerne, hæve stemmen og lede processen. Vi bliver ikke hørt, men vi er ikke stumme. Vores stemme og vores engagement er afgørende for at håndtere krisen og opbygge modstandskraft. Uden ligestilling kan vi ikke opnå klimaretfærdighed – og omvendt.”

Hvis du kunne sige noget til verdens ledere, hvad ville det så være?

“Klimaforandringerne er ikke et miljø- eller udviklingsproblem. De er en eksistentiel trussel. Regeringer i udviklede lande har en moralsk forpligtelse til at gå foran og kan gøre dette ved at nedbringe deres udledning af drivhusgasser i god tid inden 2050. I har pengene og teknologien til at gøre det. Og rige lande bør også holde deres løfte om 100 milliarder om året i klimastøtte til fattigere lande. De har ikke skabt denne krise, men lider mest under den.”

Du kan følge Shakila på Twitter