CARE rapport hollow commitments
footer-image.png

Analysen viser, at de rige lande ikke har planer på plads, som sikrer, at de kan leve op til målet om at bidrage med 100 mia. dollars om året i klimabistand til ulande.

De seneste tal fra OECD viser, at der er en manko på omkring 20 mia. USD, og CAREs analyse viser, at kun tre lande har klare planer om at øge deres klimabistand med i alt 1,6 mia USD.

Analysen viser også:

  • At de rige lande er meget langt fra at leve op til løftet om at skabe balance mellem bistand til klimatilpasning og reduktion af udslip.

  • At kun tre af de 24 lande leverer klimabistand i tillæg til målet om at levere 0,7% af BNI i ulandsbistand.

Du kan læse rapporten "Hollow Commitments" her.