Klimaforandringer i Danmark
footer-image.png

Stormene bliver stærkere, vandstanden bliver højere, og skybruddene vil øse større mængder vand ned over os på kortere tid, så byernes kloakker flyder over. Klimaforandringerne er allerede en realitet i Danmark, men konsekvenserne er vidt forskellige fra landsdel til landsdel.

Forskel på kommunernes tilgang til klimatilpasning

Rundt om i landets kommuner bliver klimaforandringerne taget meget alvorligt, fortæller Niels Philip Jensen, der koordinerer Kommunernes Klimatilpasningsnetværk i Kommunernes Landsforening. Han forklarer, at der trods den store opmærksomhed er stor forskel på kommunernes tilgang til klimatilpasning:

"I Sorø er man ikke bekymret over stigende vandstand, fordi man ikke har nogen kyst. Men så er man måske udfordret af skybrud. Hvis man bor et sted, hvor havet står ind over havnen eller stranden, hver gang en storm går i land, så er man naturligvis bekymret for oversvømmelse. Og hvis man bor i Hjørring, hvor der forsvinder flere meter kyst ud i vandet hvert år, så er det der, man har sit fokus."

Klimaændringer i Danmark
Billede af Peter Ahrend fra Pixabay

Vi venter på, at stormen rammer

Specielt de større kommuner har et apparat til at se ud i fremtiden og kan håndtere truslen fra for eksempel skybrud som i København og Aarhus Kommune. Mange andre kommuner er også generelt godt med. Men der er en række kommuner, der er mere afventende med at bruge penge på klimatilpasning, forklarer Niels Philip Jensen:

"Kommunerne adskiler sig egentlig ikke så meget fra de borgere, der bor der. De fleste steder er bekymringen båret af, om der har været en hændelse, som har fået nogen til at tænke 'hov, det kan også ske her hos os'," siger han og uddyber:

"Det, der virkelig får kommunerne til at handle på klimatilpasning, er, når de bliver ramt af et skybrud eller en oversvømmelse, der rammer lokalt. De steder, hvor de rykker, er der, hvor de allerede er blevet ramt hårdt af klimaforandringernes konsekvenser."

Danmark er særlig sårbar

Klimaforandringerne er allerede en realitet i Danmark, men vi har kun set toppen af isbjerget. Konsekvenserne vil kun blive værre de kommende år, lyder vurderingen fra blandt andet DMI og FNs klimapanel.

Og der er god grund til at tage forudsigelserne seriøst netop her i Danmark, fortæller Jesper Theilgaard, der er journalist og klimaekspert:

"Danmark har en enorm kystlinje, og det gør os særligt sårbare, når havene stiger. Når det kombineres med stærkere storme, øger det vores risici for oversvømmelser. Det kan betyde uendeligt meget i et kystland som Danmark," understreger han.

Læs også vores rapport om Klimaforandringers konsekvenser for Danmark

Det kan Danmark forvente af klimaforandringerne

 • Mere regn
  Vi får mere regn om vinteren og mindre om sommeren. Om sommeren får vi både flere tørkeperioder og kraftigere regnskyl.

 • Mildere vintre
  Vintrene vil blive mildere og fugtigere. Det betyder, at planternes vækstsæson kan blive forlænget.

 • Højere vandstand
  Der forventes en generel vandstandsstigning i havene omkring Danmark.

 • Mere vind
  Vi kan forvente flere kraftige storme.

 • Varmere somre
  Somrene bliver varmere, og der kan komme flere og længere hedebølger.

 • Større skydække
  Vi får generelt et svagt stigende skydække og stigningen vil være størst om vinteren.