Året der gik: 2021 i CARE Danmark
footer-image.png

Biogas-generator forvandler gylle til guld og grønne skove

Vinteren 2021

I Dakoussa i Niger er CARE i gang med at starte et nyt projekt op, der skal hjælpe lokale familier med at forvandle affald til både mad, penge og et sundere miljø. Ved hjælp af en særlig generator bliver møg fra husdyr omdannet til biogas, der kan bruges som brændsel i husholdningen i stedet for trækul. Det sparer ikke bare familierne penge, men hjælper også med at bevare de lokale skove. Restaffaldet fra generatoren kan laves om til kompost. Den kan familierne enten sælge til andre bønder for en ekstra indtægt, eller bruge til at starte en egen permakulturhave, så de kan dyrke mere mad. 

Biogas-generator i Niger
Generatoren omdanner møg fra husdyr til biogas, som kan bruges som brændsel i husholdningen. © CARE Niger

Akut hjælp til katastroferamte Somalia

Efterår 2021

Somalia er ramt af den perfekte storm. COVID-19 og politisk ustabilitet gjorde allerede livet svært for mange; så ramte to voldsomme tørker halvdelen af landet, mens den anden halvdel blev oversvømmet. Oven i alt dét har græshoppeplager nu ødelagt, hvad der var tilbage. Derfor har seks millioner mennesker akut brug for hjælp. CARE er massivt til stede i området og hjælper med at få lægehjælp, vand og mad ud til de mange nødlidende. Vi sørger også for et midlertidigt tag over hovedet og skolelokaler og -bøger til familier, der har mistet alt i klimakatastroferne.

Hospital får nye isolationsafdelinger

Efterår 2021

Når smitsomme og farlige sygdomme som COVID-19 rammer, er det ikke bare afgørende at kunne behandle patienterne, men også at forhindre smittespredning i processen. I Uganda har CARE Danmark været med til at åbne to nye isolationsafdelinger, som giver mulighed for at behandle både corona-patienter og andre med smitsomme sygdomme i sikker isolation. Sundhedspersonalet på hospitalet modtager desuden træning i corona-respons. I perioder, hvor der ikke er smitsomme sygdomme i udbrud, kan isolationsafdelingerne bruges til almindelige hospitalssenge.

Hospital i Uganda åbnet af CARE
Det nye hospital i Uganda.

Bønder i Tanzania bliver medejere af bæredygtig cashew-produktion

Sommer 2021

I Tanzanias fattige landområder dyrker mange cashewnødder, men bønderne får kun en lille del af den endelige pris. Så snart nødderne er høstede, bliver de nemlig fløjet til Indien for at blive forarbejdet, og det skridt i produktionen giver en bedre profit end selve nødden. Sammen med virksomheden Outgrowers planlægger CARE nu et nyt projekt, der både skal gøre cashew-produktionen mere bæredygtig og give bønderne en større del af indtjeningen. Der skal blandt andet bygges forarbejdningscentre lokalt i Tanzania, som bønderne selv kan blive medejere af. Her kan de afskalle nødderne selv, og derudover lære at udnytte og sælge flere dele af cashew-planten, der normalt går til spilde. Projektet skal starte op til efteråret. 

Nyt stort projekt skal hjælpe Sahel

Forår 2021

Sahel-regionen i Afrika står midt i en stribe af kriser på én gang. Lande som Niger og Mali er i forvejen blandt de fattigste i verden. Oven i dét kommer nu tiltagende blodige konflikter, der går særligt hårdt ud over kvinder og børn, og klimaforandringer, som truer livsgrundlaget for store dele af befolkningen. Derfor starter CARE nu et stort nyt projekt til 38 millioner kroner op i regionen. Projektet sikrer akut nødhjælp til mennesker i Sahel. Samtidigt skal projektet yde langsigtet hjælp og støtte lokalsamfund i at stå stærkere næste gang, klimakatastrofen rammer; for eksempel med tørkeresistente afgrøder. Og endelig skal projektet særligt styrke de mest sårbare grupper: Kvinder og unge.