Spare-låne-gruppe giver unge muligheder
footer-image.png

Christine Alonyo er en af de 6000 unge, der har fået nye muligheder efter at være kommet med i en af CARE Danmarks spare-lånegrupper i Uganda.

“Jeg kom med i Mon Oywee spare-låne-gruppe i 2013 og gik i gang med at spare penge sammen. Samme år, med den viden jeg fik om at planlægge og styre en forretning, lånte jeg 300 kroner, som jeg brugte på at købe og sælge små tørrede fisk på det lokale marked. Nu tjener jeg mere end 300 kroner om ugen og har sparet over 2000 kroner sammen,” fortæller Christine Alonyo.

Ud over opsparingen har Christine Alonyo købt 7 geder og et par okser samt en plov. Hendes plan er nu at åbne en butik, hvor hun kan sælge madolie, sæbe og andre daglige fornødenheder.

”Herefter vil jeg bygge et nyt hus til min familie,” siger Christine Alonyo om sit mål.

Spare-låne-grupperne giver de unge en chance for at træde ud af fattigdom
Ovenfor og header © Kristina Just

Spare-låne-gruppe giver unge muligheder

I 2006 sluttede to årtiers blodig borgerkrig i Norduganda, og i dag er krigens børn blevet til Nordugandas ungdom. En ungdom, som risikerer at blive en tabt generation med traumatiserende oplevelser fra krigen og med en særdeles usikker økonomisk og social fremtid.

Med hjælp fra Danmarks Indsamlingen og Erik Thunes Legat har CARE Danmark gennemført et projekt i tre distrikter omkring byen Gulu i Norduganda. Projektets har i sit 3½-årige forløb på hjulpet næsten 6000 unge, som er medlemmer af 229 spare-låne-grupper.

”I første omgang lærer de unge at spare små beløb op i grupperne og at administrere pengene som en fælles fond. Pengene bruges til at yde lån til gruppens medlemmer, og de investerer for eksempel i såsæd, geder, handel med varer eller penge til uddannelse,” siger Nanna Callisen Bang, som er programkoordinator for CARE Danmark i Østafrika.

Selvom den enkelte unge ofte kun sparer 5-10 kroner op om ugen, var den samlede opsparing i de 229 grupper ved afslutningen af projektet løbet op i 430.000 kroner Grupperne fortsætter på egen hånd – og nye grupper bliver dannet med inspiration i projektet.

En ny chance

Spare-låne-grupperne giver de unge en chance for at træde ud af den fattigdom, utryghed og desillusion, som de er vokset op med under borgerkrigen og efterkrigstiden. Grupperne danner grundlag for træning af de unge i landbrugsproduktion, handel og markedsføring. Der investeres i afgrøder, som har stor efterspørgsel på det lokale marked, eller i geder, grise og køer, som fedes op eller får afkom, som kan sælges med fortjeneste. Andre køber en cykel eller en solcelle. Ca. 2/3 af medlemmerne er kvinder, som får mulighed for at tjene egne penge.

”Gruppernes unge uddannes samtidig i at forebygge og løse konflikter, så de kan styrke fællesskabet, som lider under eftervirkningerne af de voldelige konflikter. De unge har også fået undervisning i menneskerettigheder, politik og regeringsførelse i deres lokale område,” siger Nanna Callisen Bang.

Uddannelsen foregår i ungdomscentre og skaber bedre forståelse for de unges rettigheder og forpligtigelser som borgere. En del af de unge har vist sig som rollemodeller og har påtaget sig opgaver med at kræve deres ret for at fremme fælles interesser i deres lokalområde. Andre har ladet sig opstille til poster i lokale regeringsråd.