Piger og kvinder er særligt udsatte i krig og katastrofer
footer-image.png

En ny rapport fra CARE Danmark viser, at piger og kvinder i forbindelse med krig og katastrofer er mere udsatte end mænd. Alligevel er der ingen penge til hverken at forebygge problemet eller yde den nødvendige støtte til de piger og kvinder, som har brug for hjælp.

Flere end to ud af tre kvinder har i katastrofer været udsat for kønsbaseret vold som fx seksuelle overgreb eller vold. Det er langt flere end under normale forhold. Også dødsfald blandt gravide kvinder stiger dramatisk – og kvindernes adgang til job og indkomstmuligheder falder.

Så selvom Metoo-bevægelsen heldigvis har sat kvinders ligestilling på både den globale politiske og økonomiske dagsorden, er der desværre fortsat en stor og meget sårbar gruppe af kvinder, der står i skyggen.

Mangler yderligere data og viden

”Rapporten samler den nyeste viden og data på området og viser, at kvinder er markant dårligere stillet end mænd, når katastroferne rammer. Det har enorme konsekvenser for kvindernes evne til ikke mindst at overleve, men også at klare sig og komme sig efter katastrofer,” siger CARE Danmarks direktør Rasmus Stuhr Jakobsen.

Til trods for, at der hersker en generel enighed om, at kvinder på mange måder rammes hårdere af katastrofer end mænd, mangler der dog fortsat viden og data på området.

”Vi taler ofte om, at kvinder er særligt udsatte, og de data, vi har samlet i rapporten, bekræfter det. Men der er brug for mere viden, så både vi og alle de andre, der arbejder med at hjælpe mennesker i katastrofer, kan blive bedre til at målrette den hjælp mod kvinder, ” siger Rasmus Stuhr Jakobsen

Kvinder rammes hårdere af katastrofer end mænd
Mary Akujo er flygtet fra Sydsudan til Uganda. Både under konflikten i hjemlandet og på flugten til Uganda oplevede hun, hvordan piger og kvinder er særligt udsatte. Længere nede på siden kan du læse Marys historie. Ovenfor og header © Jakob Dall og Josh Estey.

Behov for øremærkede midler

Rapporten afdækker også et andet og helt afgørende forhold. For selvom de eksisterende data viser, at kvinder og piger er langt mere udsatte, så afspejles det ikke i niveauet af humanitære bevillinger. Sidste år gik mindre end 0,1 % af humanitære midler til kønsbaseret vold, og i perioden 2011-2014 havde mindre end to procent af alle humanitære programmer det specifikke mål at fremme ligestilling mellem kønnene.

”Kvinder er kernen i at skabe en holdbar udvikling fra krise til stabilitet. Derfor er vi nødt til at sikre øremærket finansiering til kvinder og piger i katastrofer” siger Rasmus Stuhr Jakobsen, der pointerer, at rapportens konklusioner er vigtige – både for donorer, men også for NGO-branchen selv:

”Regeringer og donorer skal være bedre til at sikre både viden og finansiering, men vi som NGO’er skal også blive endnu bedre til at sikre, at vi i vores arbejde har fokus på den ulighed, som kvinder oplever i katastrofer.”

Rapporten viser

 • Kvinder er mere udsatte end mænd i forbindelse med katastrofer.
 • Der mangler mere viden om omfanget af problemet.
 • Målrettet støtte til kvinder i forbindelse med katastrofe er voldsomt underfinansieret.

Læs rapportens hovedpointer på dansk.
Læs den fulde rapport på engelsk.
Læs forordet til rapporten skrevet af Katja Iversen, Women Deliver.
Læs to kvinders beretninger.

Sådan er kvinder mere udsatte

 

Kønsbaseret vold:
 • I katastrofer bliver flere end to ud af tre kvinder udsat for kønsbaseret vold som fx seksuelle overgreb og fysisk og psykisk vold.
 • I Syrien har 67 % af kvinderne oplevet afstraffelse fra deres ægtefælles, mens 92 % af flygtningene fra Myanmar, der har oplevet vold, er kvinder. I Yemen er antallet af børneægteskaber steget fra 32 % i 2013 til 52 % i de seneste år.

Økonomiske og sociale rettigheder:

 • Kun ni procent af dem, der ejer land i konfliktramte eller post-konfliktramte lande, er kvinder. På globalt plan er tallet 19 procent.
 • 70 % af de kvinder, der er flygtet fra Nigeria til Niger mangler adgang til indkomstskabende aktiviteter, da humanitære indsatser sjældent prioriterer jobmuligheder for kvinder.
 • Registreringskort til flygtninge udstedes til manden i husstanden. Dermed bliver kvinder afhængige af mænd, hvis de vil have adgang til humanitær bistand.

Manglende finansiering og viden:

 • I 2017 gik mindre end 0,1 % af alle humanitære midler til kønsbaseret vold.
 • I 2014 var mindre end 1 % af al bistand til skrøbelige stater målrettet ligestilling mellem kønnene.
 • Mellem 2011 – 2014 havde mindre end to % af alle humanitære programmer som eksplicit mål at fremme ligestilling mellem kønnene.