Har du styr på FN’s 17 verdensmål?
footer-image.png

Test dig selv og se, hvor meget du ved om verdens tilstand og FN’s 17 verdensmål. Svarene finder du i bunden af i siden.

MÅL 1: AFSKAF FATTIGDOM
Vi skal afskaffe alle former for fattigdom i verden
Ekstrem fattigdom betyder, at man lever for under 1,25 dollars om dagen. I 1990 var der ca. 1,9 milliarder mennesker, der levede i ekstrem fattigdom. Hvad er tallet i dag?

A: Fortsat 1,9 milliarder
B: 2,1 milliarder
C: 800 millioner

MÅL 2: STOP SULT
Stoppe sult, opnå fødevaresikkerhed og forbedret ernæring samt fremme bæredygtigt landbrug
I 1990 sultede 23,6 procent af udviklingslandenes befolkning. Hvad var tallet i 2015?

A: 20 procent
B: 11 procent
C: 25 procent

MÅL 3: SUNDHED OG TRIVSEL
Vi skal sikre et sundt liv for alle og fremme trivsel for alle aldersgrupper
I 1960 var den gennemsnitlige globale levealder på 50 år. Hvad er den i dag?

A: 60 år
B: 70 år
c: 65 år

MÅL 4: KVALITETSUDDANNELSE
Vi skal sikre alle lige adgang til kvalitetsuddannelse og fremme alles muligheder for livslang læring
Modsat hvad mange tror, kommer flere børn end nogensinde i skole. Men hvor mange?

A: 83 procent
B: 91 procent
C: 99 procent

MÅL 5: LIGESTILLING MELLEM KØNNENE
Vi skal opnå ligestilling mellem kønnene og styrke kvinders og pigers rettigheder og muligheder
Kommer lige mange piger og drenge i skole?

A: Ja, lige mange drenge og piger begynder i skole
B: Nej, det er stadig flest drenge, der begynder i skole
C: Nej, nu er der flere piger end drenge, der kommer i skole

MÅL 6: RENT VAND OG SANITET
Vi skal sikre bæredygtig adgang og forvaltning af vand og sanitet for alle
Fra 1990 og frem til 2015 fik 2,1 milliarder flere mennesker adgang til rent drikkevand. Hvor mange mennesker vil i 2050 højst sandsynligt leve i land, der er berørt af kronisk eller tilbagevendende vandmangel?

A: Hver tiende menneske
B: Hver fjerde menneske
C: Hver andet menneske

MÅL 7: BÆREDYGTIG ENERGI
Vi skal sikre, at alle har adgang til pålidelig, bæredygtig og moderne energi til en overkommelig pris
Siden 1990 er antallet af personer med adgang til elektricitet steget med 1,7 milliarder mennesker, men der er fortsat mange, der er afhængige af at brænde træ eller husdyrmøg for eksempelvis at kunne lave mad og opvarme boliger. Hvor mange drejer det sig om på verdensplan?

A: Ca. en milliard mennesker
B: Ca. to milliarder mennesker
C: Ca. tre milliarder mennesker

MÅL 8: ANSTÆNDIGE JOBS OG ØKONOMISK VÆKST
Vi skal fremme vedvarende, inklusiv og bæredygtig økonomisk vækst, fuld og produktiv beskæftigelse samt anstændigt arbejde til alle
Hvor mange mennesker var på verdensplan arbejdsløse i 2015?

A: Ca. 100 millioner
B: Ca. 200 millioner
C: Ca. 300 millioner

MÅL 9: INDUSTRI, INNOVATION OG INFRASTRUKTUR
Vi skal bygge robust infrastruktur, fremme inklusiv og bæredygtig industrialisering og understøtte innovation
Mere end fire milliarder mennesker har stadig ikke adgang til internettet. Hvor stor en procentdel af de fire milliarder bor i udviklingslandene?

A: 50 procent
B: 70 procent
C: 90 procent

MÅL 10: MINDRE ULIGHED
Vi skal reducere ulighed i og mellem lande
De fattigste 10 procent tjener kun mellem 2 og 7 procent af den samlede globale indkomst. I udviklingslandene er uligheden vokset –men hvor meget?

A: 11 procent
B: 37 procent
C: 52 procent

MÅL 11: BÆREDYGTIGE BYER OG LOKALSAMFUND
Vi skal gøre byer, lokalsamfund og bosættelser inkluderende, sikre, robuste og bæredygtige
I 1990 var der ti megabyer med 10 millioner indbyggere eller mere. I 2014 var der 28 megabyer, som huser i alt hvor mange mennesker?

A: 127 millioner mennesker
B: 453 millioner mennesker
C: 512 millioner mennesker

MÅL 12: ANSVARLIGT FORBRUG OG PRODUKTION
Vi skal sikre bæredygtigt forbrug og produktionsformer
Af al den mad, verden producerer, går en tredjedel tabt. I udviklingslandene sker fødevaretabet allerede på marken eller i forbindelse med transporten, mens det i den vestlige verden er madspild, der er synderen. Hvor stort er madspildet i Danmark årligt?

A: Ca. 500.000 ton mad
B: Ca. 700.000 ton mad
C: Ca. 950.000 ton mad

MÅL 13: KLIMAINDSATS
Vi skal handle hurtigt for at bekæmpe klimaforandringer og deres konsekvenser
I 2015 sendte klimaforandringerne 14,7 millioner mennesker på flugt. Det er næsten dobbelt så mange, som
i 2015 flygtede fra konflikter. Hvis der ikke handles nu, hvor mange mennesker vil så i 2050 være fordrevet fra deres hjem på grund af klimaforandringerne?

A: Op mod 100 millioner
B: Op mod 175 millioner
C: Op mod 250 millioner

MÅL 14: LIVET I HAVET
Vi skal bevare og sikre bæredygtig brug af verdens have og deres ressourcer
Over tre milliarder menneskers levebrød er afhængig af biodiversiteten i hav- og kystområder. CO2 påvirker havene negativt, blandt andet stiger surheden i vandet. Hvor mange procent af den menneskeskabte CO2 absorberes af verdenshavene?

A: 10 procent
B: 30 procent
C: 55 procent

MÅL 15: LIVET PÅ LAND
Vi skal beskytte, genoprette og støtte bæredygtig brug af økosystemer på land, fremme bæredygtigt skovbrug, bekæmpe ørkendannelse, standse udpining af jorden og tab af biodiversitet
Tørke og ørkendannelse vokser hvert år, og det påvirker fattige samfund over hele verden. Hvor mange millioner hektarer går hvert år tabt? (En hektar
svarer til ca. to fodboldbaner)

A: 8 millioner hektar
B:12 millioner hektar
C: 18 millioner hektar

MÅL 16: FRED, RETFÆRDIGHED OG STÆRKE INSTITUTIONER
Vi skal støtte fredelige og inkluderende samfund. Give alle adgang til retssikkerhed og opbygge effektive, ansvarlige og inddragende institutioner på alle niveauer
Ud af verdens 197 lande, hvor mange klassificeres som frie?

A: 57
B: 89
C: 121

MÅL 17: PARTNERSKABER FOR HANDLING
Vi skal revitalisere det globale partnerskab for bæredygtig udvikling og styrke midlerne til at nå målene
FN vurderer, at det vil koste mellem 1,9 og 3,1 billioner dollars om året de næste 15 år, hvis verdensmålene skal opfyldes. Danmarks udviklingsbistand er faldet gennem årene og udgør i 2017 0,7 procent af BNI. Hvornår var ulandsbistanden sidst så lav?

A: 2001
B: 1983
C: 1978

 

SVAR 1: C: 800 millioner. SVAR 2: B: 11 procent. SVAR 3: B: 70 år. SVAR 4: 91 procent. SVAR 5: A: Lige mange piger og drenge. SVAR 6: B: Hver fjerde menneske. SVAR 7: C: Ca. tre milliarder mennesker. SVAR 8: B: Ca. 200 millioner. SVAR 9: C: 90 procent. SVAR 10: A: 11 procent. SVAR 11: B: 453 millioner mennesker. SVAR 12: B: 700.000 ton mad. SVAR 13: C: 250 millioner. SVAR 14: B: 30 %. SVAR 15: B: 12 millioner hektar. SVAR 16: B: 89 lande.SVAR 17: C: 1978