DINU_field.png
footer-image.png

I det nordlige Uganda ligger nogle af landets fattigste regioner. Jobmulighederne er få, mange familier ved ikke, hvor deres næste måltid skal komme fra og særligt kvinder og børn er fejlernærede. Klimaforandringer forstærker problemerne og gør det svært at dyrke jorden.  

Samtidigt er der høj befolkningsvækst i området og en fjerdedel af pigerne bliver gravide inden de er fyldt 18. Kun få piger og kvinder har mulighed for at tage en uddannelse eller tjene deres egne penge. Mange oplever kønsbaseret vold, men er økonomisk afhængige af mændene, og har derfor meget få handlemuligheder. 

I et stort EU-finansieret udviklingsprogram i det nordlige Uganda arbejder CARE på at støtte familier og særligt kvinder i at skabe bæredygtige veje ud af sult og fattigdom. Det gør vi med støtte fra Ugandas Stats- og Finansministerium og i tæt samarbejde med private erhvervspartnere samt en række civile organisationer. I alt vil projektet komme over 68.000 familier til gode.

DINU_grain.png

Praktisk og konkret starthjælp

Som en del af projektet hjælper vi unge med at starte deres egen virksomhed eller bæredygtige landbrug. De unge, både mænd og kvinder, får træning i klimatilpassede landbrugsmetoder som for eksempel særlige vandingsteknikker eller brug af tørkeresistente afgrøder.  

De får også kurser i hvordan man starter, udvikler og driver egen virksomhed. Sammen med de unge finder vi lokale markedsnicher og forretningsmuligheder, skaber kontakt til de rigtige sælgere og købere, og giver adgang til startkapital.

3.000
unge har modtaget træning i at starte og drive egen virksomhed
DINU_workshop.png

Indtægt giver handlemuligheder

Vores lokale erhvervspartner GADC er med til at uddanne over 30.000 småbønder i området i produktion af økologisk bomuld og sesam. Disse afgrøder giver særligt gode afkast og dermed en bedre indkomst.   

På denne måde får de unge alt, hvad de skal bruge, for at komme godt i gang med at skabe deres egen, bæredygtige indtægt og bygge et bedre liv for sig selv og deres familie. 

For kvinderne betyder dette også, at de kan stå på egne ben økonomisk og derfor i højere grad kan træffe deres egne livsvalg. 

60%
af befolkningen i Karamoja regionen lever i absolut fattigdom