Klimatilpasning og Klimaforandring i Asien og Afrika | CARE

Klimatilpasning

Klimalandsby: Besøg Kasapo

Kasapo klimalandsby
Tag med til landsbyen Kasapo i Tanzania. Her arbejder CARE Danmark med at støtte de lokale småbønder med at tilpasse sig de nye klimaforhold.

Alle steder udfordrer et mere barskt og uforudsigeligt klima de traditionelle dyrkningsmetoder og afgrøder. Store katastrofer som tørker og oversvømmelser stjæler høsten fra fattige småbønder fra den ene dag til den anden.

Manglende regn, udtørrede floder og nye plantesygdomme tager langsomt livet af afgrøder, som ikke længere kan sikre familier mad på bordet. Derfor er klimaindsatsen en vigtig del af CARE Danmarks arbejde.

CARE Danmark støtter fattige bønder i at klare klimaforandringerne, så kan de fortsat brødføde deres familier og sikre sig et liv uden sult og fattigdom.

Vi støtter småbønder i at tilpasse sig det ændrede klima ved at udvikle og udbrede forbedrede landbrugsteknikker, der kan komme katastroferne i forkøbet.

Læs også: CARE Danmarks kampagneside Alle har ret til mad

 

Sådan møder småbønder klimaforandringerne

Klima indgår som et væsentligt element på tværs af alle CARE Danmarks programmer og projekter i udviklingslandene. Et eksempel på CARE Danmarks arbejde med klimatilpasning er projektet ALP – Adaptation Learning Programme for Africa.

Det handler om at finde nye afgrøder, der passer bedre til de nye vejrforhold. Plante træer, der både kan holde på vandet og give skygge. Eller at oprette vandtanke til regnvand eller vand fra vandløb, som i tørre perioder kan bruges i simple vandingssystemer.

Det er ofte enkle ting, der gør en forskel. Og ofte handler det om at dele viden eller forny den måde, man tidligere har gjort tingene på.

Nogle steder arbejder CARE for at udbrede lokale initiativer om advarselssystemer, der forbereder både landsbyboere og myndigheder på kommende kriser, så katastroferne kan bremses.

Læs også: 8 konkrete veje til klimatilpasning

 

Læs mere om CARE Danmarks arbejde med klimatilpasning

Vil du vide mere om CARE Danmarks arbejde med klima, er du velkommen til at du kontakte programmedarbejder Rolf Hernø.

Vil du vide mere om PECCN, er du velkommen til at kontakte administrativ assistent Janne Lykke Facius.

Vil du vide mere om Southern Voices, kan du kontakte programkoordinator Peter With.

AFSLUTTEDE KLIMAPROGRAMMER

Tanzania – Smålandbrug under Klimaforandring i Uluguru-bjergene (HICAP 2)

 

Klimatilpasning

CARE Danmark arbejder blandt andet med klimatilpasning i disse lande:

Videnscenter for klimatilpasning

CARE Danmark er på vegne af hele CARE International leder af et videnscenter for klimatilpasning, miljø og fattigdomsbekæmpelse.

Læs mere om videnscenteret

Kontakt

RolfH

Rolf Hernø
Programkoordinator
Tlf: 35 200 100

rhernoe@care.dk