Laos: Langsigtet udvikling af landbrug, der sikrer ret til mad - CARE

Topbar_laos

Laos

Ekstremt vejr rammer Sher

Sher

Klimaforandringerne gør det svært for kvinder som Sher at sikre sin familie mad på bordet.

Laos ligger i midten af Sydøstasien, omgivet af Thailand, Vietnam, Kina, Myanmar og Cambodja. 70 procent af landets befolkning på godt 6,5 millioner mennesker arbejder med landbrug.

Lidt over en fjerdedel af befolkningen lever under fattigdomsgrænsen og er udsat for underernæring. Men i de bjergrige områder, hvor størstedelen af de etniske minoriteter bor, er fattigdommen langt højere.

Her er det typisk omkring 40 procent af befolkningen, der betegnes som fattige. Det er også her, der er allerstørst usikkerhed omkring fødevareforsyningen. Dertil kommer, at man har store problemer med underernæring samt adgang til rent drikkevand. CARE arbejder for laoternes ret til at få mad på bordet.

Klimaforandringer rammer de fattigste

Klimaforandringerne påvirker især de fattigste familier, da de er helt afhængige af at producere fødevarer på deres små marker. Men udbyttet slår sjældent til. Mere uforudsigeligt og til tider kraftigt nedbør samt voldsommere temperaturudsving gør landbruget til et usikkert erhverv.

Familierne må også i højere grad forberede sig på for eksempel oversvømmelser eller mudderskred. Adgang til opdaterede og mere præcise vejrudsigter gør bønderne i stand til at tilpasse sig klimaforandringerne og få et større udbytte af høsten og undgå sult og underernæring.

Behov for et stærkt civilsamfund

Laos er rigt på naturressourcer, og i de seneste år har der været fokus på at udnytte ressourcerne til at skabe vækst i landet.

Specielt vandkraft og minesektoren har været i stor fremdrift, men også private investeringer i plantager har set kraftig vækst. Det har skabt stor konkurrence om ressourcerne mellem private investorer og de fattige familier, som er afhængige af at kunne dyrke jorden eller have adgang til skoven. En konkurrence som kan have stor indflydelse på fattige familiers levevilkår.

Her spiller civilsamfundet en vigtig rolle. Deres erfaringer og stemmer kan være med til at nuancere debatten og skabe en mere åben dialog. Civilsamfundet i Laos er dog stadig på et meget tidligt udviklingsstadium, og det er kun ganske få organisationer, der er aktive.

CARE arbejder med landbrug i Laos

CARE Danmark mener, at Alle har ret til mad. Derfor støtter vi fattige familier i det nordlige Laos med at få et større udbytte af deres høst med fokus på sundhed og underernæring. Bønderne får adgang til jord og ressourcer og bliver uddannet til at tilpasse sig klimaforandringer og løfte sig ud af fattigdom.

Det gør vi blandt andet ved:

  • at øge deres landbrugsproduktion ved hjælp af nye dyrkningsmetoder
  • at hjælpe dem med at få adgang til markedet
  • at give dem mulighed for at blive medlem af spare-låne grupper, så de kan investere i nye indtægtsgivende aktiviteter
  • at give dem adgang til forbedrede vejrudsigter, så de bedre kan planlægge deres landbrug

CARE Danmark inddrager også de offentlige myndigheder ved at give dem forskellige træningsforløb. Det forbedrer samarbejdet mellem myndighederne og fattige familier ved at gøre myndighederne bedre i stand til at inddrage familierne i planlægningen af aktiviteter, der skal hjælpe dem.

Civilsamfundet er derfor et vigtigt element i CAREs arbejde. CARE Danmark støtter en række organisationer i civilsamfundet gennem projekterne. Samtidig forsøger CARE Danmark at skabe netværk mellem forskellige organisationer og skabe en bedre dialog mellem civilsamfundet og staten.

 

Vil du vide mere om CARE Danmarks aktiviteter i Laos mod sult og underernæring, kan du kontakte programkoordinator Flemming Gjedde-Nielsen.

Læs mere om, hvordan CARE Danmark arbejder

Tackling the Limits to Adaptation

LANDEFAKTA

Indbyggertal: 6,9 millioner
Forventet levealder: 66,2 år
Kan læse og skrive: 72,7 procent
BNP per indbygger: US$ 4.680
Børnedødelighed: 54 per 1.000 levendefødte børn
Mødredødelighed: 470 per 100.000 levendefødte børn
Hiv-smittede: 0,1 procent

Kilder: UNDP

Kontakt

No profile picture

Flemming Gjedde-Nielsen
Programkoordinator for Asien
35 200 100

fnielsen@care.dk