Oil & Gas platform
footer-image.png

Sig nej til ny olie fra Hejrefeltet

Netop nu behandler Energistyrelsen en ansøgning fra olieselskabet Ineos, der vil hente ny olie og gas op fra Hejre-feltet i Nordsøen. Det strider ikke blot mod alt sund fornuft, men også mod videnskaben: Der er ikke plads til ny olie- og gas, hvis vi skal leve op til Parisaftalen og holde den globale temperaturstigning under 1,5 grader.

Hjælp os med at råbe politikerne op!

STOP OLIE-HYKLERIET! Skriv under NU!

Din underskrift støtter kravet om at:
  • De aktuelle planer om ny olie fra Hejre-feltet skal stoppes.
  • Danmark skal tage klimakrisen alvorligt, ikke tillade ny olie og gas.
  • Politikere og olieselskaber skal tage ansvar, ikke gemme sig bag gamle aftaler.

Nej til sort energi  

Hvis vi skal bremse klimakrisen, er det afgørende, at vi udfaser brugen af olie, kul og gas. På det seneste klimatopmøde, COP28, blev verdens lande, inklusive Danmark, enige om at gå væk fra fossile brændsler. Danmark har desuden taget initiativ til BOGA - en koalition af lande, der arbejder for at udfase produktion af olie og gas.

Tag ansvar og stop ny olie og gas 

Alligevel arbejdes der netop nu på en tilladelse til ny olie og gas i det, der hedder Hejre-feltet. Politikere og olieselskaber forsvarer sig med, at den oprindelige tilladelse er givet for mange år siden. Men bare fordi tilladelserne er givet, behøver man jo ikke gøre brug af dem. 

Hejre platform
© iStock.com/pruscha

De taler grønt, men handler sort

Politikere og olieselskabernes grønne snak om bæredygtighed, samfundsansvar og grøn omstilling klinger hult, når de samtidig fortsætter deres sorte handlinger og hiver ny olie og gas op fra undergrunden. 

Et grønt foregangsland tillader ikke nye oliehaner, men lukker for de gamle:

SKRIV UNDER NU