Nødhjælp til flygtninge i Uganda
footer-image.png

Konflikt, vold, usikkerhed, fødevaremangel og sygdom er blevet hverdag for uskyldige mennesker i Congo. Derfor er hundredetusinder flygtet fra det ustabile land over grænsen til Uganda, hvor de bliver modtaget i modtagecentre. En stor del af flygtningene er uledsagede børn, voldramte, traumatiserede og psykisk ustabile mennesker, som har brug for særlig støtte og beskyttelse.

Klar med nødhjælp

Med vores APEAL-projekt er vi stærkt tilstede i Uganda og tager imod de mange flygtninge med hjælpepakker. Vi sætter børn i kontakt med familiemedlemmer eller hjælper dem i plejefamilie. Vi bidrager med et sikkert sted at tale med vores medarbejdere om oplevelser med kønsbaseret vold, og i særligt alvorlige tilfælde tilbyder vi psykologisk og social støtte samt hjælp med anmeldelse af sager til politiet. 

Mennesker med traumer fra konflikten eller psykiske sygdomme tilbydes terapi og lægebehandling, og mennesker med handicaps får tilbudt undervisning og organiseres i grupper. Ældre mennesker tilbydes ligeledes ekstra omsorg. 

Nødhjælpen leveres i samarbejde med andre organisationer, hvor vi i CARE leder arbejdet.

Mennesker flygter fra Congo til Uganda
Header © EU/ECHO/Edward Echwalu Billede ovenfor ©EU/ECHO/Edward Echwalu

Undervisning i ligestilling

Vores arbejde fokuserer på at hjælpe kvinder med at håndtere kønsbaseret vold. Her er det vigtigt også at få fat i mænd og drenge, hvorfor vi underviser dem i at fungere som positive rollemodeller. Vi ved af erfaring, at ligestilling mellem kønnene er vejen ud af kønsbaseret vold. Derfor har vores arbejde i Uganda en positiv indflydelse på forholdet mellem kønnene i familierne på lang sigt.

415.000
mennesker er flygtet fra Congo til Uganda

Nationalt og lokalt niveau

I CARE tror vi på hjælp til selvhjælp. Derfor arrangerer vi undervisning for lokale myndigheder og private organisationer i at identificere og støtte de sårbare grupper. Dermed bliver organisationer, der eksempelvis arbejder med at sikre vand eller fødevarer i lejrene, bedre til at tage særlige hensyn til de svageste grupper blandt flygtningene. Det arbejde fortsætter på nationalt niveau i Uganda, hvor vi koordinerer beskyttelse af flygtninge med blandt andre FN, regeringen og andre NGO'er.

Vores arbejde med nødhjælp i Uganda ændres i takt med antallet af flygtninge, og hvor de geografisk kommer ind i landet. Der er på nuværende tidspunkt 1,5 million flygtninge i Uganda.

Fakta

  • CAREs undersøgelser viser, at næsten 60% af flygtningene er udsatte eller sårbare ud fra FN's definitioner.
  • APEAL-projektet hjælper 40.000 mennesker i 2020.
  • Voldtægt udgør en tredjedel af de overgreb, vi hører om, og er dermed den mest almindelige form.
  • Systematiske voldtægter bruges som et våben i konflikten i Congo og forekommer også i lejrene. I CAREs undersøgelse siger 41% af kvinderne, at de føler sig usikre.
Støt

Vær med til at støtte kriseramte flygtninge i Uganda

Giv et bidrag