CARE støtter bønder og nomader i at løse konflikter om naturressourcer i Mali
footer-image.png

Mali ligger i den tørre Sahel-region i Vestafrika og er et af verdens fattigste lande.

I de seneste år er en i forvejen vanskelig situation for Malis befolkning blevet sværere. Siden et militærkup i 2012 har politisk ustabilitet, væbnede konflikter og utryghed præget landet. Klimaforandringer har ført til uforudsigeligt vejr, og Mali har været ramt af både ekstrem tørke og voldsomme oversvømmelser. Samtidigt oplever landet en kraftig befolkningstilvækst.

80 procent af Malis befolkning lever af at bruge jorden
Ovenfor © Christine Harth/CARE. Header © Marie-Eve Bertrand/CARE

Alt dette gør, at der er stort pres på Malis naturressourcer, hvor flere og flere skal leve af mindre og mindre. Hele 80 procent af Malis befolkning lever af at bruge jorden – enten som bønder eller som traditionelle nomader, de såkaldte pastoralister, der bevæger sig rundt i landet efter mad og vand til deres husdyr.

Fælles løsninger på jordkonflikter

På grund af den usikre situation i landet har nomaderne ikke længere adgang til mange områder. Samtidig forsøger flere bondefamilier at overleve ved at dyrke afgrøder på nomadernes traditionelle græsningsruter. Det har ført til konflikter, som ikke bliver nemmere af, at myndigheder ofte er fraværende.

15 mio.
mennesker i Mali lever af landbrug

I Mali arbejder vi derfor i vores RIDAP-program sammen med både pastoralister og bønder igennem deres civilsamfundsorganisationer. Vi styrker og uddanner vores partnere i organisationerne, så de bedre kan hjælpe lokale bønder og nomader med at løse konflikterne og sikre et bedre levegrundlag.

Klimatilpasning og viden om rettigheder

Sammen udvikler vi alternative måder at dyrke jorden og udnytte naturens ressourcer på under de nye vilkår, som klimaforandringerne har skabt. Vi støtter myndighederne i at tænke det ændrede klima ind i deres forvaltningsplaner og varslingssystemer, så de bedre kan hjælpe befolkningen.

Vi hjælper både bønder og nomader med at kræve deres rettigheder til jorden, og oplyser og uddanner myndighederne, så dommerne og juristerne er klædt på til at beskytte befolkningens rettigheder.

Endelig sikrer vi sammen med vores partnere, at alle får adgang til både viden, beslutninger og ressourcer – også kvinder, unge og andre grupper, der nemt bliver skubbet til side, når presset er størst. Det gør vi blandt andet med spare-låne-grupper, hvor kvinder sammen kan spare op og give hinanden lån og støtte til at opbygge deres egne indtægtskilder.

Dermed styrker kvinderne både deres egne familiers livsgrundlag, får en stærkere position i lokalsamfundet og er med til at skabe en bæredygtig udvikling i Mali.

Støt

Vær med til at oplyse om rettigheder til jord og naturressourcer i Mali

Giv et bidrag