Konfliktmægling i Vestafrika
footer-image.png

Nomadefolkene i Vestafrika rejser hvert år med deres kvæg fra det tørre Sahel-område syd for Saharaørknen til de frodige kystlande i jagten på græs og vand til deres dyr. Det har de gjort i mange tusinde år uden problemer, men i takt med at klimaforandringerne tager til, svinder de grønne områder ind, fordi vejret bliver mere uforudsigeligt og ekstremt. 

Dialog skal skabe fred

Det fører til alvorlige konflikter mellem nomaderne og de småbønder, der dyrker afgrøder på de områder, som nomaderne rejser mod. Jord og vand er livsvigtigt for begge befolkningsgrupper, og derfor hjælper vi med at mindske konflikten med vores projekt PRODIATA, som har af tre overordnede målsætninger:

  1. Vi sikrer en fredelig sæsonbestemt migration i Vestafrika på tværs af landegrænser på regionalt, nationalt og lokalt niveau.
  2. Vi forbedrer fødevaresituationen for nomaderne både i Sahel-bæltet og kystlandene.
  3. Vi hjælper med en større offentlig forståelse for den økonomiske, kulturelle og sociale vigtighed af at sikre nomadernes mulighed for at migrere med deres husdyr både i Sahel-bæltet og kystlandene.
Klimaforandringer i Vestafrika
© Abdoul Aziz Maazou. © Header: Karl-Otto Zentel

Behov for nye aftaler

Presset på naturressourcerne tager til på grund af klimaforandringerne og befolkningstilvæksten i kystlandene. Derfor er der behov for dialog og aftaler mellem parterne i Sahel-bæltet og kystlandene, så nomadernes ret til at benytte deres traditionelle ruter mod kysten og adgang til markeder kan sikres.

I projektet PRODIATA samarbejder vi med en række regionale organisationer, der repræsenterer både nomader og småbønder. Vores hensigt er at skabe dialog med den vestafrikanske handelsorganisation ECOWAS og myndighederne i de pågældende lande om fordelingen af græsningsarealerne og om håndhævelse af den eksisterende lovgivning. 

I de otte vestafrikanske lande Benin, Burkina Faso, Elfenbenskysten, Ghana, Mali, Niger, Nigeria og Togo fokuserer projektet på at løse konflikterne nu og her, men også på længere sigt. Gennem støtte til civilsamfundet og et regionalt samarbejde med regeringer og regionale institutioner, skabes bedre betingelser for et fredeligt samliv mellem nomaderne og småbønderne på trods af de få ressourcer.

Støt

Vær med til at løse konflikterne i Vestafrika

Giv et bidrag